Od soboty, 27 sierpnia, kierowcy będą mogli korzystać z nowych wiaduktów drogowych nad ul. Lechicką, nazwanych imieniem Janiny Czarneckiej. Na ten dzień planowane jest ich uruchomienie. Wiadukty są elementem dwupoziomowego węzła komunikacyjnego u zbiegu ulic Lechickiej, Naramowickiej i al. Praw Kobiet.

– Oddanie do użytku wiaduktów, to ostatni element, kończący ten etap prac na Naramowicach – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Dzięki tej inwestycji uciążliwe korki na skrzyżowaniu ul. Lechickiej i Naramowickiej, z jakimi zmagali się kierowcy oraz pasażerowie autobusów przed rozpoczęciem prac, odejdą w niepamięć. Mieszkańcy już od wiosny mają możliwość sprawnego i szybkiego dojazdu tramwajem do ul. Błażeja, co było naszym priorytetem. Od 27 sierpnia na znaczną poprawę mogą liczyć też kierowcy, którzy wygodnie przejadą nowymi wiaduktami nad ul. Lechicką.

Nowe wiadukty umożliwią przejazd górą, nad ul. Lechicką, która jest jednocześnie drogą krajową nr 92. Przed rozpoczęciem przebudowy było tu zwykłe skrzyżowanie. Powstały w tym miejscu węzeł komunikacyjny składa się z wiaduktu tramwajowego, z którego korzystają też piesi i rowerzyści, a także dwóch wiaduktów drogowych. Tramwajowy został oddany do użytku w kwietniu i od tego czasu wykonawca koncentrował się na konstrukcji przeznaczonej dla kierowców oraz związanym z tym układem drogowym.

– Prace budowlane za nami, dobiega końca także procedura odbiorowa. Choć zapowiadaliśmy zakończenie prac drogowych na jesień, to bardzo zależało nam na uruchomieniu wiaduktów jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. W ostatni weekend sierpnia wdrożymy więc stałą organizację ruchu w rejonie całego węzła. Z pewnością przyczyni się do poprawy sytuacji drogowej w tej części miasta – mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Dobiegająca końca procedura odbiorowa jest niezbędna do rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi. W środę odbyły się przeglądy sygnalizacji świetlnej, podczas których wykazano potrzebę drobnych korekt – wprowadzane będą w najbliższych dniach. Wykonawca do 27 sierpnia wdroży również uwagi wynikające z przeglądu ogólnego, które dotyczą m.in. oznakowania oraz płytek chodnikowych. Działania te pozwolą na odbiór końcowy, a następnie udostępnienie wiaduktów kierowcom.

W ramach przygotowań do wdrożenia stałej organizacji ruchu, w piątek, 26 sierpnia testowo włączona zostanie sygnalizacja świetlna w rejonie węzła Lechicka/Naramowicka. Działanie sygnalizacji w pierwszych dniach od uruchomienia wiaduktów będzie podlegać obserwacjom, a w razie potrzeby – optymalizacji. W tym rejonie należy stosować się do wskazań znaków informujących o nowej organizacji ruchu oraz zachowanie ostrożności.

Zakończenie wszystkich robót związanych z budową trasy tramwajowej na Naramowice wraz ze wszystkimi drogami planowane jest na jesień bieżącego roku. Do wykonania pozostała budowa punktu socjalnego dla motorniczych MPK przy przystanku końcowym przy ul. Błażeja. Realizowane będą jeszcze prace wykończeniowe, przeglądy techniczne i procedura odbiorowa całej inwestycji.

Węzeł Lechicka/Naramowicka tworzą też wjazdy i zjazdy na wiadukty, które powstawały etapami tak, by maksymalnie zachowana została przejezdność bez konieczności zamknięcia całego skrzyżowania. Stopniowo udostępniane były kolejne nowe elementy układu komunikacyjnego. W ramach inwestycji powstała także zupełnie nowa droga wzdłuż trasy tramwajowej, która ma swój początek właśnie przy węźle Lechicka/Naramowicka. To al. Praw Kobiet, która w większości zakresu jest już dostępna dla kierowców.

Nową drogą jest także ul. Zofii Hilczer-Kurnatowskiej przy osiedlu Łokietka, która łączy ul. Jasna Rola i Naramowicką. W tym miesiącu udostępniona została druga jezdnia tej ulicy, dzięki czemu jest również ona w pełni przejezdna. Z kolei w rejonie ul. Dworskiej powstało także rondo Alicji Karłowskiej-Kamzowej. W tym roku wyremontowana została także istniejąca ul. Naramowicka na odcinku pomiędzy ul. Karpią a Hilczer-Kurnatowskiej. Wcześniej zmieniła się także na odcinku winogradzkim – od okolicy pętli Wilczak do ul. Lechickiej.

W efekcie mieszkańcy wraz z trasą tramwajową zyskali kompleksową infrastrukturę drogową. Łączna długość budowanych lub przebudowanych dróg, razem z dojazdowymi i skrzyżowaniami, wynosi prawie 7,5 km. Zyskali również rowerzyści, bo przybyło w sumie osiem kilometrów dróg dla tego środka transportu. Nie brakuje także chodników dla pieszych, a także małej architektury takiej jak ławki.

W zakres zadania wchodzą również nasadzenia zieleni wzdłuż powstającej trasy tramwajowej i dróg. Posadzono ponad 1200 drzew – m.in. klonów, grabów, lip, dębów, robinii, a łączna liczba nowych krzewów, bylin i pnączy przekracza 72 tysiące. Dodatkowo torowisko tramwajowe pokryte jest rozchodnikiem.

Nowe wiadukty drogowe nad ul. Lechicką nazwane zostały imieniem Janiny Czarneckiej, znanej poznańskiej architektki, zaangażowanej m.in. w odbudowę Biblioteki Raczyńskich.