Poznańskie Inwestycje
Miejskie Sp. z o.o.

Tramwaj na Naramowice

Plac Wiosny Ludów 2, IV p.
61-831 Poznań

tel.: 61 884 20 10, -11
fax: 61 866 60 04

email: sekretariat@pim.poznan.pl
email: kontakt@tramwajnaramowice.pl