TRAMWAJ NA NARAMOWICE

Koncepcja

Jeszcze 20 lat temu Naramowice traktowane były jako przedmieścia Poznania. W pobliżu było tylko jedno duże osiedle i zabudowa jednorodzinna, głównie wzdłuż ul. Naramowice. W końcu XX i na początku XXI wieku powstała tu jednak spora dzielnica mieszkaniowa. Przybyły nowe bloki i osiedla, ale infrastruktura drogowa pozostała niezmieniona.

Codziennie, w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, ul. Naramowicka staje w korku, którego długość może sięgać kilometra. Unieruchomione są w nim również autobusy, którym przejazd pomiędzy przystankami zamiast dwóch, zajmuje czasami nawet dwadzieścia minut.

W 2014 roku, jeszcze za prezydentury Ryszarda Grobelnego, ruszyły przygotowania do konsultacji, z których miało wynikać czy na Naramowice będzie jechać tramwaj, autobus, czy też szybki autobus (BRT). Rok później Jacek Jaśkowiak, nowy Prezydent Miasta Poznania zdecydował, że osiedle będzie obsługiwane przez nową trasę tramwajową, co było realizacją jego obietnicy, którą złożył podczas kampanii wyborczej. Od tego czasu trwają przygotowania do uruchomienia tej największej inwestycji komunikacyjnej Poznania. ? To inwestycja, która będzie miała wpływ na funkcjonowanie Poznania przez następnych kilkadziesiąt lat ? zapowiada Jacek Jaśkowiak.

Budowa trasy tramwajowej znacząco ułatwi dojazd do Naramowic. Dzięki niej zwiększy się udział komunikacji zbiorowej w przemieszczaniu się z i do dzielnicy. Wpłynie ona także na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i obniży poziom hałasu w okolicy. Dzięki całkowicie przebudowanej infrastrukturze drogowej (tory tramwajowe, drogi i ścieżki rowerowe) poprawi się też bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Inwestycja

Przedmiotem obecnie realizowanej inwestycji jest budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do przystanku końcowego Błażeja na Naramowicach.

Ten etap inwestycji to kompleksowa budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak oraz węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka. Trasę tramwajową zaplanowano wzdłuż ul. Naramowickiej (po jej zachodniej stronie, odcinek pętla Wilczak ? ul. Lechicka),  następnie przez skrzyżowanie Naramowicka/Lechicka (skrzyżowanie bezkolizyjne, wiadukt tramwajowy), a dalej ul. Lechicka ? Błażeja ? wzdłuż tzw. ul. Nowej Naramowickiej (po jej zachodniej stronie). Węzeł komunikacyjny to dwupoziomowe skrzyżowanie Lechicka/Naramowicka wraz z przebudową m.in. skrzyżowania ul. Lechicka/Murawa.

Powstanie trasy tramwajowej związane jest również z przebudową układu drogowego w rejonie inwestycji. Zmiany dotyczą wszystkich skrzyżowań poprzecznych względem trasy, a największe prace zostaną przeprowadzone w rejonie skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej. Węzeł to dwupoziomowy układ dróg, dzięki któremu tramwaj przejedzie bezkolizyjnie względem ul. Lechickiej, ale także ruch drogi krajowej nr 92 nie będzie ograniczony przez ruch lokalny. Całość nowego zagospodarowania terenu uzupełni infrastruktura pasażerska i pieszo-rowerowa, a także zieleń oraz mała architektura.

Wzdłuż ul. Naramowickiej powstanie torowisko o długości ok. 3,3 km, a długość dróg, włącznie z dojazdowymi i skrzyżowaniami, wyniesie prawie 7,5 km. Na trasie zlokalizowanych będzie 8 przystanków:

  • Wilczak
  • Serbska
  • Włodarska (tymczasowy koniec trasy w 2021)
  • Lechicka/Naramowicka
  • Naramowice (zintegrowany przystanek tramwajowo-autobusowy)
  • os. Łokietka
  • Jasna Rola
  • Błażeja (tymczasowa końcówka do momentu budowy etapu III)

ALBUM Z WIZUALIZACJAMI

Szacowana wartość całkowitych nakładów brutto przewidzianych w budżetach ZDM i ZTM wynosi ca. 430 mln zł z czego ponad 1/3 pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. 46,2 mln zł to przeznaczona na przebudowę węzła część większej dotacji unijnej (przyznanej w wysokości ok. 122 mln zł na inwestycje w ciągu drogi krajowej nr 92, to jest na przebudowę ul. Bałtyckiej, północnej nitki mostu Lecha oraz skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej), natomiast 109 mln zł to dotacja na budowę trasy tramwajowej, która została przyznana w grudniu 2017.

Inwestycję prowadzi konsorcjum, w którego skład wchodzą firma Gülermak z Ankary oraz Mosty Łódź S.A. i Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Przyszłość tramwaju na Naramowice

Miasto Poznań planuje dalszy rozwój infrastruktury tramwajowej związanej z Naramowicami. W chwili obecnej docelowy kształt określają jeszcze trzy etapy (łącznie cztery), których zamierzeniem jest budowa tras między pętlą Wilczak i Małymi Garbarami (etap II), do Umultowa (etap III) i na Rubież (etap IV). Dokumenty strategiczne Miasta wskazują również możliwość przyszłościowej budowy trasy tramwajowej w ul. Garbary (nazywanej etapem V).

Etap drugi

Drugi etap inwestycji zakłada budowę trasy tramwajowej od pętli Wilczak zlokalizowanej u zbiegu ul. Słowiańska/Szelągowska/Naramowicka do skrzyżowania ul. Garbary/Estkowskiego (w zakresie zadania znajduje się również przebudowa torowiska w ciągu ul. Małe Garbary i Wolnica). Przebieg trasy zaplanowano w ciągu ul. Szelągowskiej oraz ul. Garbary.

Obecnie trwają prace przedprojektowe oraz przeprowadzono konsultacje społeczne. Harmonogram rzeczowej realizacji zależy od możliwości finansowych Miasta Poznania, a na ten moment przewidziano środki na przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z opracowaniem dokumentacji przedprojektowej.

Etapy III i IV

Trzeci etap inwestycji zakłada budowę trasy tramwajowej od końcówki czołowej ?Błażeja? przez ul. Nową Naramowicką, Naramowicką i Zagajnikową do Umultowa, gdzie w rejonie szkoły zostanie zlokalizowany węzeł przesiadkowy wraz z parkingiem Park&Ride.

Czwarty etap inwestycji zakłada budowę trasy tramwajowej skrzyżowania ul. Nowa Naramowicka/Łużycka przez ul. Łużycką, Sielawy oraz tereny inwestycyjne we wschodnich Naramowicach (Rubież).

Dodatkowe informacje o projekcie

Budowa etapu I jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1. ?Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach? Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie Nr: POIS.06.01.00-00-0039/16-00 z dnia 28.12.2017 r.

Wartość projektu: 291 620 633,52 PLN (wg umowy o dofinansowanie UE)

Wartość dotacji: 171 507 351,88 PLN (wg umowy o dofinansowanie UE)

Budowa węzła Lechicka/Naramowicka (Nowa Naramowicka -Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu III ETAP inwestycji) w ramach Działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr: POIS.04.02.00-00-0035/16-00.

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.