Od niedzieli, 23 października, kierowcy będą mogli korzystać z całej al. Praw Kobiet, która powstała w ramach budowy trasy tramwajowej na Naramowice. Tego dnia nastąpi jej uroczyste otwarcie, będące zarazem zakończeniem prac mających wpływ na użytkowanie nowego układu komunikacyjnego przez kierowców.

– Od kwietnia pasażerowie mogą korzystać z wszystkich siedmiu przystanków na całej długości nowej trasy tramwajowej, prowadzącej do ul. Błażeja. Jesienią, zgodnie z zapowiedziami, kończymy prace drogowe. Dobiega końca procedura odbiorowa. Po wspólnym świętowaniu z mieszkańcami, w najbliższą niedzielę wdrożymy stałą organizację ruchu w rejonie ul. Błażeja i Hilczer-Kurnatowskiej, a tym samym na całym zakresie inwestycji. Oddanie do użytku ostatniego fragmentu ulic przyczyni się  do poprawy sytuacji drogowej w tej części miasta, a w szczególności pozwoli na sprawniejsze poruszanie się okolicznym mieszkańcom i tym samym zmniejszy ruch na ul. Naramowickiej i Jasna Rola – mówi Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Dobiegająca końca procedura odbiorowa jest niezbędna do rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi. W ostatnim czasie odbyły się przeglądy sygnalizacji świetlnej, natomiast od środy (19 października) testowo zostaną uruchomione sygnalizacje w rejonie ul. Błażeja i Bolka. Działania te pozwolą na odbiór końcowy, a następnie udostępnienie całości układu drogowego kierowcom. Funkcjonowanie sygnalizacji w pierwszych dniach od uruchomienia będzie podlegać obserwacjom, a w razie potrzeby – optymalizacji. W tym rejonie należy zachować ostrożność i stosować się do wskazań znaków informujących o nowej organizacji ruchu.

W trakcie realizacji tej największej w ostatnich latach inwestycji komunikacyjnej w Poznaniu, współfinansowanej z dwóch projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” oraz „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”, zbudowano 8125 m kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 2013 m wodociągu, położono 9408 m kabli, zamontowano 6298 m torów, powstało 82084 m2 dróg i chodników, posadzono ponad 1250 drzew, a także krzewy, byliny, pnącza oraz rozchodnik, który pokrył torowisko.

Do historii przeszło jednopoziomowe skrzyżowanie ul. Lechickiej i Naramowickiej, które zmieniło się w dwupoziomowy węzeł drogowy z tramwajem jadącym bezkolizyjnie nad ul. Lechicką. Zyskali również rowerzyści, dla których przygotowano osiem kilometrów dróg. Zamontowana została mała architektura. Co ok. 50 metrów wyznaczono tzw. miejsca odpoczynku, czyli ławki ze stojakiem rowerowym. W ramach inwestycji do zrealizowania pozostał jedynie budynek obsługi motorniczych wraz z przyległym terenem.

Usprawnienie komunikacji zbiorowej i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej na Naramowicach zwiększa komfort życia osób zamieszkujących ten rejon miasta. Upłynnienie ruchu samochodowego i przeniesienie części obciążenia transportowego na komunikację zbiorową pozwoliło na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poziomu hałasu. Dzięki nowej infrastrukturze drogowej, tramwajowej i rowerowej poprawiło się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

Aleja Praw Kobiet zostanie otwarta w 104. rocznicę uzyskania praw kobiet w Polsce. W niedzielę, 23 października, planowane są liczne atrakcje. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14:00 przejściem od przystanku Jasna Rola do Błażeja w rytm muzyki i kroków poloneza. Przewidziany jest festyn i atrakcje dla najmłodszych, a także koncert. Więcej informacji TUTAJ.