Postęp na placu budowy trasy tramwajowej na Naramowice pozwala na uruchomienie już w docelowym miejscu przejścia dla pieszych przez al. Praw Kobiet, które łączy os. Władysława Łokietka z ul. Jasna Rola.

Przejście udostępnione zostanie mieszkańcom w piątek, 25 lutego. Wtedy też zlikwidowane zostanie przejście tymczasowe wyznaczone przy przystanku Jasna Rola w pobliżu ul. Zofii Hilczer-Kurnatowskiej, z którego można było korzystać w trakcie robót. Nowy, docelowy ciąg dla pieszych i rowerzystów powstał przy stacji prostownikowej Naramowice, przecina al. Praw Kobiet i powstałe torowisko tramwajowe.

Jednocześnie przypominamy o innych zmianach organizacji ruchu związanych z budową trasy tramwajowej. Od 24 lutego czasowo wyłączany z ruchu będzie fragment jednego pasa ul. Lechickiej, tuż przed skrzyżowaniem z ul. Naramowicką i al. Praw Kobiet – od strony mostu Lecha. Natomiast od 19 lutego przejazd ul. Lechicką pod nowym wiaduktem jest możliwy tylko w jednym kierunku – od mostu Lecha w stronę ul. Murawa. W przeciwną ruch poprowadzony został południową łącznicą, czyli jezdnią od strony ul. Naramowickiej.