Prace wykończeniowe przy nowych wiaduktach nad ul. Lechicką wchodzą w kolejny etap, dlatego w najbliższy weekend planowana jest zmiana organizacji ruchu. Od soboty 12 marca kierowcy ponownie będą mogli przejeżdżać ul. Lechicką pod wiaduktami w obu kierunkach.

Wiadukty są elementem węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Lechickiej, Naramowickiej i al. Praw Kobiet, jednym z nich pojedzie tramwaj na Naramowice. W ostatnich tygodniach prowadzono część prac wykończeniowych związanych z wiaduktami, wśród nich zabezpieczenie powierzchni odpowiednimi powłokami, montaż odwodnienia, znaków, rozbiórka roboczych pomostów. Na czas tych robót wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającą na pozostawieniu przejazdu pod wiaduktami tylko w jednym kierunku – od mostu Lecha w stronę ul. Murawa. Natomiast w przeciwną stronę przejazd wytyczono południową łącznicą, czyli jezdnią od strony ul. Naramowickiej.

Prace przechodzą w kolejny etap, co pozwala na powrót do organizacji ruchu sprzed ich rozpoczęcia. Oznacza to, że w nocy z 11 na 12 marca udostępniony zostanie przejazd pod wiaduktami również od ul. Murawa w stronę mostu Lecha. Droga aktualnie wykorzystywana do jazdy w stronę mostu Lecha będzie służyła kierowcom jadącym w kierunku ul. Włodarskiej i centrum miasta. Ul. Naramowicka na wysokości przystanku tramwajowego pozostanie dwukierunkowa (obowiązywał będzie nakaz skrętu w prawo, w stronę mostu Lecha).

W dalszym ciągu nie będzie możliwości skrętu w lewo z ul. Murawa w Lechicką i z ul. Lechickiej w ul. Murawa (także w lewo). Zmiany nie obejmują ruchu pieszych i rowerzystów.