Powstająca trasa tramwajowa na Naramowice będzie wyposażona w nowoczesne rozwiązania, takie jak m.in. system monitoringu pantografów czy tester zwarcia osiowego czuwający nad sprawnością techniczną wagonów.

Postępują też kolejne roboty związane z układem drogowym. W piątek, 11 lutego, montowane będą elementy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łużyckiej i Naramowickiej. W tym czasie, w godz. ok. 9-14, ruch będzie kierowany ręcznie, a jeden z pasów – nieprzejezdny.

– Obecnie prace budowlane toczą się na odcinku od węzła Lechicka/Naramowicka do ul. Błażeja, gdzie powstaje przystanek końcowy. Dobrze widać tam torowisko, sieć trakcyjną i platformy przystankowe. Mniej widoczne, ale bardzo istotne, będą rozwiązania monitorujące to, co w funkcjonowaniu tramwajów jest najważniejsze – przepływ prądu. Korzystamy z nowości technicznych, by nowa trasa służyła również służbom miejskiego przewoźnika do monitorowania stanu wagonów – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.  

Trasa na Naramowice, w rejonie przystanku Jasna Rola, będzie wyposażona w nowoczesny system monitoringu odbieraków, czyli pantografów pobierających prąd z sieci trakcyjnej. Niezakłócone zasilanie energią elektryczną jest kluczowe w codziennym poruszaniu się tramwajów, dlatego pantografy podlegają okresowym kontrolom. Obserwowanie stanu pantografu i sprawdzanie, jak styka się z siecią trakcyjną w rzeczywistym środowisku, jest bardzo ważne. Trasę na Naramowice wspierał będzie specjalny system monitorujący współpracę pantografów i sieci trakcyjnych za pomocą m.in. kamery. Dzięki takiemu rozwiązaniu szybko wykrywane będzie potencjalne ryzyko awarii skutkującej zatrzymaniem i uszkodzeniem tramwajów czy też sieci trakcyjnej.

Nad sprawnością techniczną wagonów czuwał będzie tester zwarcia osiowego. To kolejny unikatowy system, który generalnie jest używany na zajezdniach tramwajowych (Praga, Bruksela). W przypadku tramwaju na Naramowice zostanie zamontowany na trasie, przed końcówką w rejonie ul. Błażeja. Jego zadaniem będzie sprawdzanie i mierzenie zwarcia osiowego oraz przekazywanie informacji o jego stanie. To istotna funkcja, bo będzie weryfikować prąd generowany na potrzeby przejeżdżającego tramwaju.

W miejscach, gdzie trasa tramwajowa przechodzi pod linią wysokiego napięcia, zamontowana została sztywna sieć trakcyjna. Nie jest rozwieszona między słupami jak w przypadku tradycyjnych, elastycznych sieci, a umieszczona w specjalnym profilu przymocowanym do słupów. Umożliwia to bezpieczną instalację i utrzymanie sieci biegnącej pod linią wysokiego napięcia. Podobne rozwiązanie zastosowano m.in. w tunelu trasy tramwajowej na Franowo.

Na końcowym przystanku przy ul. Błażeja zamontowany został także system awaryjnego sterowania zwrotnicami – podobnie jak przy ul. Włodarskiej. Gdy nie zadziała normalnie wykorzystywany system sterowany z kabiny motorniczego, to takie rozwiązanie umożliwi przełączenie położenia zwrotnicy za pomocą specjalnego pulpitu, bez konieczności wykorzystania tradycyjnego zwrotnika.  

Uruchomienie trasy tramwajowej do ul. Błażeja planowane jest na pierwsze półrocze tego roku, natomiast całego układu drogowego – na jesień. Wykonawca zajmuje się aktualnie m.in. budową nowych przystanków komunikacji miejskiej oraz powstającym wzdłuż trasy układem drogowym.