Naramowice zmienią się nie tylko za sprawą budowanej trasy tramwajowej z drogami oraz infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów. W planach jest także nowy park przy al. Praw Kobiet, w pobliżu os. Władysława Łokietka. W styczniu spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisała umowę z biurem projektowym, które zajmuje się opracowaniem dokumentacji koncepcyjnej.

– Rozpoczęły się pierwsze prace związane m.in. z pomiarami czy też weryfikacją terenu objętego opracowaniem. Park planowany jest wzdłuż al. Praw Kobiet, czyli nowej ulicy powstałej przy trasie tramwajowej. Przewidziana jest tam dodatkowa zieleń oraz infrastruktura rekreacyjna, w tym mini bulodrom dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Park ma pełnić funkcję osłonową wobec pobliskich osiedli i zabudowań, polegającą na złagodzeniu potencjalnych niedogodności wynikających z sąsiedztwa nowej drogi. Przewidziany jest na niezagospodarowanym terenie po obu stronach al. Praw Kobiet, na odcinku między ul. Łużycką a ul. Zofii Hilczer-Kurnatowskiej.  

Podczas opracowywania dokumentacji, wykonawca będzie uwzględniał postulaty z przeprowadzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej i radę osiedla Naramowice konsultacji społecznych. W proces projektowania zaangażowani będą zarówno radni miejscy jak i rady osiedla – pod uwagę zostaną wzięte wytyczne zebrane w toku internetowych konsultacji z mieszkańcami w marcu 2021 r. Obszar projektowania został podzielony na mniejsze części, aby przyszła realizacja mogła odbywać się etapowo lub całościowo. Dokumentacja uwzględni także rezerwę terenową pod planowane przy skrzyżowaniu ul. Łużyckiej i al. Praw Kobiet targowisko.

Projekt zagospodarowania terenu uwzględni infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnościami, które będą mogły korzystać m.in. z mini bulodromu. Przygotowywana dokumentacja zawierać będzie również projekt odwodnienia dla całego obszaru. W parku przewiduje się małą architekturę, taką jak ławki, kosze na śmieci, a także oświetlenie.