W tym roku zakończą się wszystkie prace związane z budową nowej trasy tramwajowej na Naramowice wraz z układem drogowym. Na całym odcinku od dostępnego już przystanku Lechicka/Naramowicka do ul. Błażeja ułożono torowisko, stanęły również wszystkie słupy trakcyjne, pomiędzy którymi zamontowana została cała sieć zasilająca prądem tramwaje.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

– W tym miesiącu wykonawca przystąpił również do montażu pokaźnych rozmiarów separatorów, czyli układów odpowiadających za oczyszczanie deszczówki. To ogromne komory, które zakopywane są w ziemi i docelowo nie będą widoczne, ale ich rola jest bardzo ważna, bo oczyszczają wodę z substancji ropopochodnych. Takie szkodliwe dla środowiska substancje są pozostawiane na jezdni m.in. przez przejeżdżające samochody, następnie mieszają się z wodami roztopowymi i opadowymi. Po oczyszczeniu w separatorach woda będzie mogła spłynąć do Warty – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W ramach budowy trasy tramwajowej na Naramowice powstają dwa układy podczyszczania wód deszczowych: w rejonie ul. Karpiej oraz przy skrzyżowaniu ul. Serbskiej i Lechickiej. Oba układy podczyszczania należą do największych tego typu obiektów wykonanych w ostatnim czasie w Polsce i znacznie przyczynią się do poprawy jakości odprowadzanych wód deszczowych. Ponadto producent rozwiązań realizowanych przy ul. Karpiej wskazuje, że to najprawdopodobniej największy taki układ separatorów substancji ropopochodnych w Europie.

Układ przy ul. Karpiej tworzą dwa równolegle pracujące separatory, z których każdy ma średnicę 3,9 metra i 34, 5 metra długości. Wykonane są ze stali. Każdy składa się z trzech sekcji o długości 11,5 metra, które montowane są w całość na miejscu. Wydajność przyłączy do separatorów wynosi aż 1500 litrów wody na sekundę!  

Z kolei separator przy ul. Serbskiej, w rejonie ul. Lechickiej, jest z żelbetu i liczy 21 metrów długości, 4,5 szerokości, a wysokości – ponad 3 metry. Całkowita pojemność separatora wynosi 215 tys. litrów. Układ będzie wyposażony m.in. w urządzenia alarmowe, które będą monitorować ilość zatrzymanego osadu oraz substancji ropopochodnych gromadzonych w komorze separacji. Producent wskazuje, że to jedno z największych tego typu urządzeń montowanych w kraju w ostatnim czasie.

W przypadku obu układów, czyli zarówno przy ul. Karpiej jak i Serbskiej, zaprojektowano zabezpieczenie przed deszczem nawalnym, czyli opadem krótkotrwałym, ale bardzo intensywnym. Specjalne bypassy pozwolą przyjąć dużą ilość wody spływającej z ulic, a następnie ją oczyścić.

Oddanie do użytku całej trasy tramwajowej do ul. Błażeja planowane jest na bieżące, pierwsze półrocze 2022 r., natomiast wszystkie pozostałe prace potrwają do jesieni.