Wykonawca trasy tramwajowej na Naramowice realizuje prace brukarskie oraz związane z montażem kabli oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania ulic Zofii Hilczer-Kurnatowskiej oraz Naramowickiej.

Przystąpił do tych prac w północno-zachodniej części skrzyżowania, przez co konieczne jest tymczasowe wyłączenie z użytku ciągu pieszego. Oznacza to, że od 19 stycznia nie ma możliwości przejścia wzdłuż zachodniej strony ul. Naramowickiej na wprost przez ul. Hilczer-Kurnatowskiej. Piesi mający taki zamiar mogą przejść na drugą stronę ul. Naramowickiej (wschodnią).

Tymczasowe wyłączenie z ruchu pieszego fragmentu skrzyżowania pozwoli na docelowe zagospodarowanie tego terenu.