Zarząd Transportu Miejskiego na podstawie wnikliwych analiz, poprzedzonych zebraniem opinii rad osiedli ze znacznego obszaru miasta Poznania, zaproponował ostateczny układ tras komunikacji miejskiej po otwarciu całej trasy tramwajowej na Naramowice. Do końcowego przystanku Błażeja będą kursować tramwaje linii nr 3 i 10 a funkcję linii nr 151 przejmie autobus 169.

Nowa trasa tramwajowa połączy pętlę Wilczak z przystankiem Błażeja, biegnąc wzdłuż ulicy Naramowickiej oraz al. Praw Kobiet. Będzie to pierwszy etap rozbudowy infrastruktury tramwajowej w tym rejonie miasta. Kolejny etap – planowany do realizacji przy udziale środków UE w latach 2021-2028 – dotyczyć będzie połączenia Wilczaka trasą tramwajową z węzłem Małe Garbary przez ul. Szelągowską.

Transport szynowy stanowi rdzeń systemów komunikacyjnych w miastach i aglomeracjach. Tramwaje są ekologicznymi, szybkimi i pojemnymi środkami transportu. To one stanowią podstawową sieć podróży zbiorowych, autobusy pełnią funkcję uzupełniającą, pozwalającą dotrzeć do przystanków tramwajowych. Dlatego na części Winograd, na Naramowicach oraz wschodniej części Piątkowa podstawową oś komunikacyjną – po otwarciu trasy do przystanku Błażeja – będzie stanowił tramwaj. Podobnie było na Piątkowie i Winogradach po otwarciu trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz na Ratajach i Chartowie po uruchomieniu trasy na Franowo. Linie autobusowe stały się wówczas siecią uzupełniającą w stosunku do tramwaju.

Tramwaje linie nr 3 i 10 do ulicy Błażeja

Po uzyskaniu opinii rad osiedli oraz przeprowadzeniu wnikliwych analiz ZTM proponuje, żeby po oddaniu do użytku całej trasy Wilczak – Błażeja, na Naramowice skierowane zostały dwie linie tramwajowe. Do obsługującej już otwarty fragment trasy linii nr 3 (obecnie na trasie do przystanku Naramowicka/Lechicka) dołączy linia nr 10. „Czwórka” natomiast dojeżdżać  będzie do pętli Połabska.  

Linia nr 3

BŁAŻEJA – Naramowicka – Winogrady – Pułaskiego – Roosevelta – Święty Marcin – Gwarna – Mielżyńskiego – 23 Lutego – PLAC WIELKOPOLSKI

Linia nr 4

POŁABSKA – Winogrady – Fredry – 23 Lutego – Plac Wielkopolski – Wolnica – Estkowskiego – Jana Pawła II – Zamenhofa – Starołęcka – STAROŁĘKA PKM

Linia nr 10

BŁAŻEJA – Naramowicka – Winogrady – Pułaskiego – Roosevelta – Matyi – Wierzbięcice – 28 Czerwca 1956 roku – DĘBIEC PKM

Linie tramwajowe będą obsługiwane z podstawową częstotliwością (tj. co 10 minut w rozkładzie zasadniczym w godzinach szczytów komunikacyjnych). Jest to przebieg linii przewidziany do wprowadzenia w układzie stałym, tzn. po zakończeniu prac prowadzonych na wszystkich odcinkach sieci tramwajowej. Na kształt sieci tramwajowej w czasie trwania prac wpływ mają nie tylko prace prowadzone bezpośrednio w przebiegu danej linii, ale także inne, rozlokowane w innych częściach miasta.

Linie autobusowe: 169 zamiast 151 z wydłużeniem trasy do Os. Sobieskiego

Wśród linii autobusowych największa zmiana ma dotyczyć zastąpienia linii nr 151 linią numer 169, która zostanie skierowana na trasę wydłużoną do Os. Sobieskiego, tak jak w tej chwili, kiedy linia 169 funkcjonuje w układzie objazdowym. Decyzja o braku powrotu linii nr 151 została poprzedzona wnikliwą analizą. Między innymi porównano tzw. więźbę ruchu na tym obszarze, dane z napełnień pojazdów oraz skutki finansowe różnych rozwiązań. Z analizy frekwencji wynika, że tylko niewielka liczba pasażerów korzysta z bezpośredniego połączenia północnych rejonów Naramowic i rejon al. Niepodległości. Te osoby wciąż będą miały do dyspozycji bezpośrednią linię nr 169 oraz szereg połączeń przesiadkowych. Ponadto, aby ułatwić dojazd z Naramowic do ulicy Garbary, po udrożnieniu ulicy Naramowickiej ponownie zostanie uruchomiona linię nr 147 na trasie z ulicy Boranta do Małych Garbar.

Priorytetem jest utrzymanie szybkiego połączenia do Małych Garbar, przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu trasy tramwajowej. Istotnym aspektem jest także położenie nacisku na funkcję dowozową autobusów do tramwajów, zarówno trasy naramowickiej, jak i trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

Nowy układ linii autobusowych po otwarciu trasy tramwajowej na Naramowice

Linia nr 144 – likwidacja (linia została utworzona w celu poprawy dojazdu mieszkańców Naramowic do tramwajów na PST, do czasu uruchomienia trasy tramwajowej na Naramowice)

Linia nr 146 – bez zmian

BORANTA – Naramowicka – Łużycka – Stoińskiego – Wiechowicza – Szeligowskiego – Szymanowskiego – Stróżyńskiego – Mateckiego – Obornicka – Szarych Szeregów – Strzeszyńska – Biskupińska – STARY STRZESZYN

Linia nr 147

BORANTA – Naramowicka – Łużycka – al. Praw Kobiet – Naramowicka – Szelągowska – Garbary – MAŁE GARBARY; 

powrót: WIELKA – Garbary – Szelągowska – Naramowicka – al. Praw Kobiet – Łużycka – Naramowicka – BORANTA

Linia nr 151  – brak wznowienia kursowania

Linia nr 167

RADOJEWO – Naramowicka – Łużycka – al. Praw Kobiet – Naramowicka – Szelągowska – Garbary – Estkowskiego – RONDO ŚRÓDKA

Linia nr 169   

OS. SOBIESKIEGO – Szeligowskiego – Szymanowskiego – Stróżyńskiego – Jaroczyńskiego – Wojciechowskiego – Kurpińskiego – Wiechowicza – Stoińskiego – Łużycka – al. Praw Kobiet – Naramowicka – Lechicka – Murawa – Słowiańska – Księcia Mieszka I – Przepadek – Al. Niepodległości – Św. Marcin – Bukowska – Przybyszewskiego – Marcelińska – Grochowska – Promienista  – OS. KOPERNIKA

Linia nr 911

BIEDRUSKO – Radojewo – Naramowicka – Łużycka – al. Praw Kobiet – Naramowicka – Szelągowska – Garbary – Estkowskiego – RONDO ŚRÓDKA