Zaawansowanie prac na placu budowy trasy tramwajowej na Naramowice pozwala już w najbliższy weekend przyłączyć nową sieć trakcyjną do oddanego do użytku odcinka winogradzkiego. W piątkowy wieczór na ul. Naramowickiej między ul. Lechicką a Włodarską wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Kontynuowane są również prace wykończeniowe na drogach, które wiążą się z krótkotrwałymi zmianami organizacji ruchu.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

– Torowisko na całej trasie do ul. Błażeja zostało już ułożone, mamy więc ciągłość. Stanęły również wszystkie słupy trakcyjne i rozwieszana jest na nich sieć, która już w przyszłym roku będzie zasilać prądem tramwaje. Na najbliższy weekend w rejonie przystanku Lechicka/Naramowicka planujemy prace polegające na połączeniu istniejącej sieci trakcyjnej z nową – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Prace te wiążą się z koniecznością wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej na odcinku od pętli Wilczak do przystanku Lechicka/Naramowicka, dlatego w dniach 18-19 grudnia tramwaje linii nr 3 pojadą skróconą trasą do pętli Wilczak. Wyłączenie napięcia pozwoli połączyć sieć trakcyjną na odcinku winogradzkim z nową, która rozwieszana jest nad powstającym odcinkiem trasy tramwajowej między węzłem Lechicka/Naramowicka a ul. Błażeja. Uruchomiony zostanie autobus „za tramwaj”, który będzie zatrzymywał się na tymczasowym przystanku w rejonie dotychczasowego tramwajowego (przed ul. Lechicką jadąc od ul. Włodarskiej). Szczegółowe informacje na temat zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na stronie ZTM.

Podobnie jak na oddanym już do użytku winogradzkim odcinku trasy tramwajowej, torowisko między ul. Lechicką a ul. Błażeja pokryte zostanie w większości rozchodnikiem. Wykonawca zajmuje się jeszcze m.in. budową nowych przystanków komunikacji miejskiej oraz powstającym wzdłuż trasy układem drogowym. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest na przyszły rok.

W piątek 17 grudnia, w godzinach wieczornych, wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na odcinku ul. Naramowickiej między ul. Lechicką a skrzyżowaniem z ul. Ziarnistą i Włodarską. W tym samym czasie zamknięty zostanie przejazd śladem tzw. południowej łącznicy, równolegle do ul. Lechickiej. Od tej pory ruch ul. Lechicką w relacji wschód-zachód w obu kierunkach będzie odbywał się wyłącznie pod wiaduktem. Wyłączony fragment zostanie przebudowany tak, by docelowo mógł stanowić południową łącznicę powstającego węzła drogowego na skrzyżowaniu ul. Naramowickiej, Lechickiej i al. Praw Kobiet.

Przypominamy również, że do świąt Bożego Narodzenia, przy sprzyjających warunkach pogodowych, wykonawca będzie kontynuował prace związane z układaniem ostatniej warstwy nawierzchni na drogach przy powstającej trasie tramwajowej. Ze względu na dynamikę robót, wiążą się one z krótkotrwałymi zmianami organizacji ruchu. 16 grudnia wykonawca w dalszym ciągu będzie realizował prace na skrzyżowaniu al. Praw Kobiet i Łużyckiej, które mogą wiązać się z koniecznością wprowadzenia kilkugodzinnego ruchu wahadłowego.

Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie, a także stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.