Budowa węzła drogowego w miejscu skrzyżowania ul. Lechickiej, Naramowickiej i al. Praw Kobiet jest już zaawansowana, co pozwala uruchomić przejazd ul. Lechicką pod wiaduktami w obu kierunkach, czyli również w stronę mostu Lecha. Planowane jest to na 10 grudnia, natomiast 11 i 13 grudnia obowiązywał będzie ruch wahadłowy na skrzyżowaniu ul. Lechickiej i Murawa. Jeśli pogoda pozwoli, to do świąt kontynuowane będą także prace wykończeniowe związane z nawierzchnią.

Od 27 listopada ul. Lechicką można przejechać pod wiaduktem, którym docelowo pojedzie m.in. tramwaj na Naramowice. Obecnie droga dostępna jest dla poruszających się od mostu Lecha w stronę ul. Murawa. W piątek 10 grudnia, w godzinach popołudniowo-wieczornych, umożliwiony zostanie przejazd również w drugim kierunku. Droga aktualnie wykorzystywana do jazdy w stronę mostu Lecha będzie na tę chwilę głównie służyła kierowcom jadącym w kierunku ul. Włodarskiej i centrum miasta, gdyż wykonawca doprowadzi ten układ do stanu docelowego, w którym nie będzie równoległego przejazdu do ul. Lechickiej. Ruch pieszych i rowerzystów w rejonie węzła nie ulegnie zmianie.

Ruch wahadłowy na ul. Lechickiej został zlikwidowany 27 listopada. Zgodnie z zapowiedziami, konieczne są jedynie dwa dni ponownego obowiązywania ruchu wahadłowego kierowanego ręcznie w rejonie skrzyżowania ul. Lechickiej i Murawa. Przeprowadzone zostaną wtedy roboty związane z warstwą ścieralną, co pozwoli na wykończenie układu jezdni w tym rejonie. Wykonawca planuje zrealizować te prace wprowadzając ruch wahadłowy w dniach 11 i 13 grudnia. Nie przeprowadził ich we wcześniej zapowiadanym terminie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. 

Od 14 grudnia do świąt Bożego Narodzenia, przy sprzyjających warunkach pogodowych, wykonawca inwestycji kontynuował będzie prace związane z układaniem ostatniej warstwy nawierzchni na drogach przy powstającej trasie tramwajowej. W przypadku konieczności wprowadzania objazdów, poinformujemy o szczegółach w osobnym komunikacie. Najbliższe zmiany planowane są na 15 grudnia (środa). Wtedy po porannym szczycie komunikacyjnym prowadzone będą prace związane z wykończeniem nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Łużyckiej i al. Praw Kobiet. Generować będą one kilkugodzinne zmiany organizacji ruchu, w tym możliwa jest konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowego. 

Przypomniany również o pracach spółki Aquanet na skrzyżowaniu ulic: Naramowicka/Karpia/Sarmacka. Zostały one wydłużone ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.

Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie, a także stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.