AKTUALIZACJA 03.12.2021

Z uwagi na prognozowane znaczne pogorszenie warunków atmosferycznych, planowane prace związane z układaniem ostatniej warstwy nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ul. Lechickiej i Murawa zostaną przesunięte na inny termin. Oznacza to, że 4 oraz 6 grudnia nie będzie potrzeby wprowadzenia zapowiadanego ruchu wahadłowego na ul. Lechickiej. Ponadto dziś wykonawca realizuje prace na wschodniej jezdni ul. Naramowickiej między ul. Lechicką a marketem, w tym czasie ruch przekierowywany jest na jezdnię zachodnią. Ze względów technologicznych układanie ostatniej warstwy nawierzchni jezdni nie może obywać się podczas opadów i niskiej temperatury. Gdy będzie możliwe przeprowadzenie tych prac, podamy informację o nowych terminach.

——————————————————-

Wykonawca trasy tramwajowej na Naramowice kontynuuje prace wykończeniowe na oddanych już do użytku fragmentach dróg tworzących nowy układ komunikacyjny. Charakteryzują się one krótkotrwałymi, dynamicznymi zmianami organizacji ruchu.

Na 2 grudnia (czwartek) zaplanowano prace związane z układaniem ostatniej warstwy nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ul. Sarmackiej i al. Praw Kobiet. Przejazd w obu kierunkach będzie możliwy, wyłączane z użytku będą jednak fragmenty pasów ruchu. Tego samego dnia planowane są prace na fragmencie ul. Lechickiej służącym do jazdy w kierunku mostu Lecha, na odcinku od ul. Naramowickiej do przejścia dla pieszych przy stacji energetycznej. Ulegnie wtedy zmianie jedynie tor jazdy.

3 grudnia ostatnia warstwa nawierzchni układana będzie na zachodniej jezdni ul. Naramowickiej, na odcinku od marketu do Lechickiej, na wysokości przystanku tramwajowego Lechicka/Naramowicka. Prace nie będą miały wpływu na ruch, bo aktualnie ta część jezdni nie jest przejezdna. Natomiast 7 grudnia na czas prac związanych ze wschodnią jezdnią, ruch zostanie przełożony na zachodnią, a po zakończeniu robót wróci na obecną.

Zgodnie z zapowiedziami, ruch wahadłowy na ul. Lechickiej został zlikwidowany 27 listopada. Jedynie na 4 i 6 grudnia przewidziane są prace wymagające ponownego wprowadzenia ruchu wahadłowego kierowanego ręcznie w rejonie skrzyżowania ul. Lechickiej i Murawa. Wykonawca planuje roboty związane z warstwą ścieralną, co pozwoli na wykończenie układu jezdni w tym rejonie.

Wszystkie prace rozpoczną się po porannym szczycie komunikacyjnym. Prosimy o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.