Aktualizacja 29.11.2021

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, odwołane zostały prace zapowiadane na dziś (29 listopada) oraz najbliższe dni. Nie ma więc potrzeby wprowadzenia zmian organizacji ruchu po porannym szczycie komunikacyjnym. Ze względów technologicznych układanie ostatniej warstwy nawierzchni jezdni nie może obywać się podczas opadów i niskiej temperatury. O zaktualizowanym harmonogramie prac poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

—————————————————-

W najbliższy weekend wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu usprawniające przejazd w rejonie budowanego węzła Lechicka/Naramowicka. Jadący w kierunku ul. Murawa po raz pierwszy będą mogli przejechać pod powstającymi wiaduktami oraz zniknie ruch wahadłowy na ul. Lechickiej. Jednocześnie kontynuowane będą prace wykończeniowe, które wiążą się z krótkotrwałymi, dynamicznymi zmianami organizacji ruchu.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

– Dzięki przyspieszeniu prac w rejonie ulicy Lechickiej, miesiąc wcześniej niż zakładał to harmonogram, znika tam ruch wahadłowy. Kierowcy będą mieli możliwość przejazdu pod wiaduktami. Nad ulicą Lechicką też spore zmiany. Na wiadukcie leżą już tory, a to oznacza, że torowisko gotowe jest niemal na całej długości trasy. Dobiegają również końca nasadzenia zieleni wzdłuż odcinka, na którym tramwaj jeździ już od kilku tygodni, czyli między pętlą Wilczak a ul. Lechicką – mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. 

 Od 27 listopada kierowcy jadący od mostu Lecha w kierunku ul. Murawa będą korzystać z nowego śladu ulicy Lechickiej, który biegnie pod powstającymi wiaduktami.

– Budowa wiaduktów postępuje bardzo sprawnie. Najbardziej zaawansowane prace toczą się na obiekcie tramwajowym, gdzie zamontowano już szyny. W środę udało się wykonać płytę ustroju nośnego wschodniego wiaduktu drogowego, co pozwala właśnie na częściowe udostępnienie jezdni ul. Lechickiej. Trwają również w tym rejonie prace związane z ukształtowaniem i wyrównaniem terenu – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Ruch wahadłowy na ul. Lechickiej zostanie zlikwidowany 27 listopada, był konieczny z uwagi na realizację docelowego układu drogowego przy wjeździe na południową łącznicę węzła. Pierwotnie ruch wahadłowy miał obowiązywać jeszcze w grudniu, zniknie jednak przed czasem dzięki przyspieszeniu prac. Jedynie na początku grudnia przewidziane są prace wymagające wprowadzenia ruchu wahadłowego w rejonie skrzyżowania ul. Lechickiej i Murawa, będą to jednak zmiany jednodniowe. Wykonawca zrealizuje wtedy roboty związane z warstwą ścieralną, co pozwoli na wykończenie układu jezdni w tym rejonie.

Wraz ze zmianami na ul. Lechickiej, rozpoczną się prace na południowej łącznicy węzła, czyli odcinku ul. Lechickiej służącym aktualnie do jazdy w relacji wschód-zachód. Będzie on służył tylko kierowcom poruszającym się w stronę mostu Lecha (w przeciwnym kierunku dostępna będzie nowa jezdnia pod wiaduktami). Na przebudowywanym odcinku układane będą nowe krawężniki i nawierzchnia, dlatego należy spodziewać się zawężeń jezdni.

W dalszym ciągu nie będzie możliwości skrętu w lewo z ul. Murawa w Lechicką i z ul. Lechickiej w ul. Murawa (także w lewo). Przypominamy również o pracach spółki Aquanet na skrzyżowaniu Naramowicka/Sarmacka/Karpia, gdzie nie ma przejazdu od ronda A. Karłowskiej-Kamzowej w kierunku ul. Naramowickiej (konieczność jazdy przez al. Praw Kobiet).

Na 29 listopada planowane są prace na fragmencie ul. Lechickiej służącym do jazdy w kierunku mostu Lecha, na odcinku od ul. Naramowickiej do przejścia dla pieszych przy stacji energetycznej. Ulegnie wtedy zmianie jedynie tor jazdy.

Kontynuowane będą również prace wykończeniowe na oddanych już do użytku fragmentach nowego układu komunikacyjnego. 29 listopada prace związane z układaniem ostatniej warstwy nawierzchni jezdni prowadzone będą na skrzyżowaniu ul. Sarmackiej i al. Praw Kobiet. 30 listopada i 1 grudnia ostatnia warstwa nawierzchni układana będzie na jezdni ul. Naramowickiej, na odcinku od marketu do Lechickiej. 1 grudnia na czas prac związanych ze wschodnią jezdnią, ruch zostanie przełożony na zachodnią jezdnię, po zakończeniu robót wróci na obecną.

Roboty zaplanowane na 29 listopada i 1 grudnia prowadzone będą po porannym szczycie komunikacyjnym. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.