W najbliższym czasie prowadzone będą kolejne prace związane z układaniem ostatniej warstwy nawierzchni jezdni w rejonie powstającej trasy tramwajowej na Naramowice. Podczas tych robót m.in. ograniczona zostanie szerokość pasów ruchu na al. Praw Kobiet i zmieniać się będzie tor jazdy na ul. Lechickiej.

– Do świąt Bożego Narodzenia czeka nas seria zmian na Naramowicach, które pozwolą na prace wykończeniowe w obrębie powstałego układu drogowego. W najbliższym czasie będzie to ułożenie już ostatniej warstwy nawierzchni jezdni al. Praw Kobiet i częściowo ul. Lechickiej. Staramy się zachować przejezdność w jak najszerszym zakresie, dlatego organizacja ruchu zmienia się dynamicznie wraz z postępem prac. Prosimy o szczególną ostrożność i wyrozumiałość ? mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

18 listopada (czwartek) ostatnia warstwa nawierzchni układana będzie na al. Praw Kobiet na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Sarmackiej, na jezdni prowadzącej ruch na Naramowice. Zajęta zostanie połowa tej jezdni, przejazd więc nadal będzie możliwy drugą częścią (tzn. jednym pasem, a nie dwoma).  

19 listopada (piątek) toczyć się będą prace na skrzyżowaniu al. Praw Kobiet, ul. Naramowickiej i Dworskiej, które jednak nie będą miały wpływu na aktualny ruch (dalszy ciąg robót, które zapowiadane były na 17 listopada). Polegać będą na przygotowaniu do otwarcia zjazdu z al. Praw Kobiet na ul. Dworską, co jest elementem zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Naramowickiej, Sarmackiej i Karpiej, wynikającej z prac spółki Aquanet.

Także 19 listopada, po porannym szczycie komunikacyjnym, przewidziane są prace na ul. Serbskiej. Polegać będą na naprawie i wykończeniu jezdni w rejonie tymczasowej przewiązki, która umożliwiała przejazd z jednej jezdni na drugą w trakcie budowy torowiska tramwajowego przecinającego ul. Serbską. Po zakończeniu robót przewiązkę zlikwidowano, a 19 listopada odtworzona zostanie tam nawierzchnia w docelowej formie.

Z kolei 20 listopada (sobota) należy spodziewać się zmian wynikających z prac spółki Aquanet na skrzyżowaniu ul. Naramowickiej, Sarmackiej i Karpiej (więcej informacji TUTAJ). W celu zminimalizowania utrudnień działania są skoordynowane tak, by możliwe było otworzenie zjazdu z al. Praw Kobiet w ul. Dworską. Dodatkowo przywrócony zostanie skręt z ul. Naramowickiej w ul. Łużycką dla wyjeżdzających z ul. Sielawy. Ul. Naramowicka od ul. Sielawy do ul. Karpiej będzie jednokierunkowa w kierunku południowym. Ponadto zmieniło się już pierwszeństwo na skrzyżowaniu al. Praw Kobiet i ul. Sarmackiej (pierwszeństwo przejazdu mają pojazdy poruszające się w ciągu al. Praw Kobiet, natomiast ul. Sarmacka jest ulicą podporządkowaną) i zmieni się na skrzyżowaniu ul. Łużyckiej z al. Praw Kobiet.

Na dni 23-26 listopada (od wtorku do piątku) przewidziano prace na ul. Lechickiej ? w rejonie stacji paliw i odcinka objętego ruchem wahadłowym. Toczyć się będą na jezdni wyłączonej z ruchu lub częściowo na użytkowanej. Przejazd będzie więc nadal możliwy w obu kierunkach za sprawą obowiązującego w dalszym ciągu ruchu wahadłowego, jednak w zależności od postępu robót zmieniał będzie się tor jazdy.

Uwaga! Powyższe terminy mogą ulec przesunięciu ze względu na warunki pogodowe, które mają istotny wpływ na proces układania ostatniej warstwy nawierzchni jezdni.