Wraz z trasą tramwajową na Naramowice powstaje nowy układ dróg. Na najbliższy czas zaplanowano prace wykończeniowe na ulicach, które są już użytkowane przez kierowców. Roboty te wiązać będą się z dynamicznymi zmianami organizacji ruchu następującymi po sobie dzień po dniu.

Zbliżające się prace polegać będą na układaniu ostatniej, ścieralnej warstwy nawierzchni jezdni na al. Praw Kobiet i użytkowanych łącznicach węzła Lechicka/Naramowicka. Rozpoczną się we wtorek, 9 listopada. Wtedy to, po porannym szczycie komunikacyjnym, układana będzie nawierzchnia na zachodniej jezdni al. Praw Kobiet na odcinku od ul. Łużyckiej w kierunku węzła. Jezdnia ta w całości będzie zamknięta dla kierowców, a ruch zostanie poprowadzony wyłącznie wschodnią częścią ulicy. Skutkiem tej zmiany będzie ruch wahadłowy na ul. Sarmackiej na wysokości al. Praw Kobiet (sterowany ręcznie) oraz przesunięcie przystanku autobusowego Naramowice w kierunku centrum – przystanki pojawią się na ul. Sarmackiej (dla linii nr 167, 214, 224 i 911) oraz na al. Praw Kobiet (dla linii nr 169 i 218).  

Na 10 listopada (środa) zaplanowano prace w ciągu ul. Sarmackiej – od torowiska tramwajowego w kierunku zachodnim. W dalszym ciągu obowiązywał tam będzie ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Prace także rozpoczną się po porannym szczycie komunikacyjnym, by utrudnienia były możliwie najmniej uciążliwe.

12 listopada ekipy budowlane przeniosą się na północną łącznicę węzła Lechicka/Naramowicka, tzn. odcinek nowej drogi między rondem A. Karłowskiej-Kamzowej (przy ul. Dworskiej) i al. Praw Kobiet, a także na al. Praw Kobiet między północną łącznicą węzła i ul. Dworską. Prace będą prowadzone na połowie jezdni, a zatem ograniczona zostanie wyłącznie szerokość drogi, bo przejazd możliwy będzie dostępną w danej chwili częścią jezdni.

Następnego dnia, 13 listopada, prace toczyć się będą na północno-wschodniej łącznicy węzła, tzn. między ul. Lechicką i rondem Karłowskiej-Kamzowej. Podobnie jak 12 listopada, prace będą prowadzone na jednej połowie jezdni, a przejazd możliwy będzie drugą.

Znaczących zmian należy spodziewać się 14 listopada. To niedziela, dzień tygodnia wybrany z uwagi na fakt, że ruch jest stosunkowo najmniejszy. Wtedy to nastąpi całkowite zamknięcie północnej łącznicy węzła Lechicka/Naramowicka między al. Praw Kobiet i skrzyżowaniem ul. Lechickiej z ul. Murawa wraz z wprowadzeniem ruchu wahadłowego na tym skrzyżowaniu. Wyjazd od strony Naramowic będzie odbywał się ul. Sarmacką, Łużycką do ul. Umultowskiej i dalej do ul. Lechickiej. Przewidziane jest również przekierowanie autobusów.

Z kolei 15 listopada (poniedziałek) nastąpi otwarcie zachodniej jezdni al. Praw Kobiet między ul. Łużycką i północną łącznicą węzła Lechicka/Naramowicka. Tego dnia planowana jest też druga część  prac w ciągu północnej łącznicy węzła Lechicka/Naramowicka między rondem Karłowskiej-Kamzowej i al. Praw Kobiet oraz na al. Praw Kobiet między północną łącznicą węzła i ul. Dworską. Analogicznie prace będą prowadzone na połowie jezdni, a dostępna będzie druga.

Na 16 listopada (wtorek) przewidziane są prace w ciągu ul. Lechickiej, na pasie prowadzącym ruch na Naramowice. Prowadzone będą prowadzone na połowie jezdni, a ruch będzie odbywał się drugą połową.

17 listopada planowane są prace na skrzyżowaniu al. Praw Kobiet, Naramowickiej i Dworskiej polegające na przygotowaniu do udostępnienia kierowcom zjazdu z ronda na ul. Dworską, co będzie elementem zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Naramowicka/Sarmacka/Karpia w związku z pracami planowanymi przez spółkę Aquanet.

Termin powyższych prac może ulec przesunięciom ze względu na warunki pogodowe, które mają istotne znaczenie przy układaniu ostatniej warstwy nawierzchni jezdni. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie inwestycji i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.