W weekend przeprowadzone zostały prace wykończeniowe na przecięciu ul. Łużyckiej z torowiskiem powstającej trasy tramwajowej na Naramowice. Zgodnie z zapowiedziami, po realizacji tych robót zlikwidowany został ruch wahadłowy na ul. Łużyckiej, co oznacza, że ulica jest przejezdna dwukierunkowo.

Po obserwacjach i otrzymanych sygnałach na temat wprowadzonej organizacji ruchu, zapadła decyzja o działaniach, które poprawią funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej i czytelność układu pasów ruchu na ul. Łużyckiej, tym samym wpłyną pozytywnie na sytuację drogową w tym rejonie.

W związku z problemami, jakie wystąpiły w zakresie działania sygnalizacji świetlnej, podjęto decyzję o zmianie programu tej sygnalizacji oraz organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Łużyckiej, Naramowickiej i Sielawy.

9 listopada w godzinach popołudniowo-wieczornych nastąpi wyłącznie sygnalizacji świetlnej z powodu konieczności wprowadzenia zmian w jej oprogramowaniu. Po uruchomieniu sygnalizacji ze zmienionym programem, ponownie niedostępny będzie lewoskręt z ul. Naramowickiej w ul. Łużycką od strony ul. Sarmackiej i Karpiej. Kierowcy mogą korzystać z objazdu przez ul. Sarmacką, al. Praw Kobiet i dalej ul. Łużycką. Dla pojazdów jadących od ul. Rubież i Łużyckiej, w dalszym ciągu możliwy będzie skręt z ul. Naramowickiej w ul. Sielawy.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie. Przypominamy również o zmianach organizacji ruchu wynikających z prac nawierzchniowych (o których informowaliśmy w poniedziałek TUTAJ).