Przesadzono 21 klonów rosnących wzdłuż ul. Lechickiej. Drzewa kolidowały z powstającą infrastrukturą. Teraz rozwijać się będą nieco dalej – na terenie zielonym przylegającym do południowo-wschodniej części skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej. Wzdłuż całej powstającej trasy na Naramowice posadzonych zostanie łącznie 1200 drzew oraz 72 tysiące innych roślin.  

– Tam gdzie tylko to jest możliwe i stan drzew na to pozwala, przesadzamy je, by rosły w nowych miejscach. Dotyczy to wielu inwestycji, jak np. przebudowa rynku Łazarskiego, czy na trasy tramwajowej na Naramowice. Pamiętamy też o nasadzeniach, dbając o to, by zawsze były to rośliny starannie dobrane i wysokogatunkowe. Będą one nie tylko uzupełnieniem, ale też ważnym elementem tej inwestycji – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. 

– Klony kolidowały z planowaną trasą rowerową i przejściem dla pieszych, po przesadzeniu będą rosły w pasie zieleni oddzielającym chodnik i drogę rowerową od jezdni ul. Lechickiej. Zależy nam na zachowaniu jak największej liczby drzew, stąd decyzja o przesadzeniu. Dodatkowo udało się zostawić na swoim miejscu siedem większych klonów, które zgodnie z projektem wykonawczym również miałyby zmienić lokalizację ? mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W maju przesadzono dodatkowe, nie uwzględnione w projekcie przesadzeń, drzewa z rejonu ul. Łużyckiej, które teraz rosną przy szkole na os. Władysława Łokietka. Wschodnia strona ul. Naramowickiej na wysokości ul. Bolka to natomiast nowe miejsce rozwoju dziewięciu przesadzonych klonów i również dziewięciu śliw domowych. Z kolei trzy sztuki ambrowca amerykańskiego przesadzono z ul. Błażeja na pętlę Wilczak.

Kilkadziesiąt tysięcy nowych roślin

Wzdłuż powstającej trasy tramwajowej i dróg planowane są również nowe nasadzenia zieleni. Posadzonych zostanie ponad 1200 sztuk drzew, m.in. klonów, grabów, lip, dębów, robinii. Pojawi się również wiele nowych krzewów, bylin i pnączy – w całkowitej liczbie sztuk przekraczającej 72 tysiące. Wśród nich można wymienić róże, berberysy, irgi, lawendy, trzmieliny, świdośliwy, lilaki, sosny górskie, winobluszcze.

Na oddanym do użytku odcinku trasy między pętlą Wilczak a ul. Lechicką torowisko jest porośnięte rozchodnikiem, czyli rośliną wytrzymałą, odporną na suszę. Ponadto na tym odcinku rozpoczęły się już nasadzenia zieleni niskiej oraz trwają prace przygotowawcze w zakresie nasadzeń wysokich (drzew).

Pozostałe nasadzenia wzdłuż trasy tramwajowej przewidziane są w ostatnim etapie inwestycji, po zakończeniu robót budowlanych. Pozwoli to uniknąć ewentualnych uszkodzeń roślin podczas prac, ruchu maszyn itp. Pod uwagę będzie brana również pora roku, by zieleń miała możliwie najbardziej optymalne warunki do przyjęcia w nowym środowisku.

Prace na placu budowy są coraz bardziej zaawansowane. Pasażerowie korzystają już z nowego odcinka trasy tramwajowej między pętlą Wilczak a przystankiem Lechicka/Naramowicka. Większość torowiska na pozostałej części trasy, czyli do ul. Błażeja, jest już ułożona. Przybywa też słupów trakcyjnych, na których rozwieszana jest sieć. W miejscu skrzyżowania ul. Lechickiej z ul. Naramowicką powstaje dwupoziomowy węzeł komunikacyjny. Wznoszone są tam wiadukty: drogowy i tramwajowy. Pod nimi widać już nowy ślad ul. Lechickiej biegnącej w kierunku Wilczego Młyna jak i nowy ślad ul. Naramowickiej dobiegającej od północy. Budowany jest również docelowy układ łącznic, który jest już częściowo dostępny dla kierowców, np. rondo przy ul. Dworskiej. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na przyszły rok.