Wraz z budową trasy tramwajowej na Naramowice zmienia się układ drogowy. Na najbliższe dni zaplanowano prace, które wiązać się będą ze zmianami organizacji ruchu na przebudowywanym skrzyżowaniu ul. Naramowickiej i Zofii Hilczer-Kurnatowskiej (w rejonie ul. Naramowickiej nr 172-176).

W sobotę 23 października oraz w poniedziałek 25 października (po porannym szczycie komunikacyjnym) układana będzie ostatnia, ścieralna warstwa nawierzchni skrzyżowania ul. Naramowickiej i Hilczer-Kurnatowskiej. Aby utrudnienia były najmniej dotkliwe, prace zostały podzielone na trzy etapy następujące po sobie w zależności od postępu i warunków pogodowych.

W pierwszym roboty będą prowadzone na wschodniej jezdni ul. Naramowickiej, a ruch możliwy będzie wahadłowo jezdnią zachodnią. W drugim etapie prace skupią się na północno-zachodniej części skrzyżowania. Ruch wtedy będzie odbywał się wahadłowo jezdnią wschodnią ul. Naramowickiej, a wjazd na ul. Jasna Rola możliwy będzie południową jezdnią ul. Hilczer-Kurnatowskiej. W trzecim etapie prace przewidziane są na południowo-zachodniej części skrzyżowania. Nadal ruch wahadłowy będzie prowadzony wschodnią jezdnią ul. Naramowickiej, a wjazd na ul. Jasna Rola możliwy będzie północną jezdnią ul. Hilczer-Kurnatowskiej.

Ruch wahadłowy będzie sterowany ręcznie. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac.