Ze względu na prace wodociągowe związane z budową trasy tramwajowej na Naramowice, wystąpiła konieczność wyłączenia wody w rejonie ulic Błażeja, Bogusza, Budzisława i Naramowickiej. W celu zminimalizowania niedogodności dla mieszkańców, większość prac przeprowadzona zostanie w godzinach nocnych.

Dopływ wody zostanie wyłączony o godz. 23 w poniedziałek (18 października) dla nieruchomości położonych w okolicy ulic Błażeja, Bogusza, Budzisława i Naramowickiej (zachodnia strona od ul. Bolka do Błażeja). Przywrócenie nastąpi nad ranem, tzn. o godz. 5 we wtorek  (19 października), jedynie nieco później wróci woda do nieruchomości przy ul. Błażeja pod numerami 6A-H, gdzie włączenie planuje się na godz. 12 we wtorek. Uwaga! Godziny są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od postępu prac.

W trakcie przerwy w dostawie wody przeprowadzony zostanie ostatni etap prac w ramach przebudowy sieci wodociągowej ułożonej w ciągu ul. Błażeja, polegający na przepięciu nowej sieci wodociągowej do istniejącej.