Postęp prac w ramach budowy trasy tramwajowej na Naramowice wiąże się z koniecznością wyłączenia z użytku przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Bolka. Wykonawca rozpoczął w tym miejscu budowę fragmentu torowiska, którym docelowo tramwaj dojedzie do ul. Błażeja.

Mieszkańcy poruszający się między ul. Jasna Rola a Naramowicką proszeni są o kierowanie się drogą wewnętrzną miedzy blokami przy ul. Jasna Rola nr 34 i 36, następnie powstałym ciągiem w miejscu docelowego przejścia w rejonie bloków nr 34B i 36 HJKL, który przeprowadza pieszych na drugą stronę tzw. ul. Nowej Naramowickiej. Dalej, wzdłuż niej, można się kierować w stronę ul. Bolka i tzw. Nowej Naramowickiej.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na oznakowanie wskazujące nowy ciąg dla pieszych.