Po oddaniu do użytku części trasy tramwajowej na Naramowice, czyli do ul. Włodarskiej, prace koncentrują się na pozostałych fragmentach. Równolegle budowany jest układ drogowy z węzłem na skrzyżowaniu ul. Lechickiej i Naramowickiej. Postęp prac w tym miejscu jest coraz lepiej widoczny, a w sobotę 25 września planowane jest wprowadzenie jednodniowego ruchu wahadłowego na fragmencie ul. Lechickiej, który umożliwi kolejne prace.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

– Na Naramowicach pojawia się coraz więcej nowej infrastruktury. Zdecydowana większość torowiska jest już ułożona, powstają nowe drogi z chodnikami i trasami rowerowymi. Ważne prace konstrukcyjne toczą się również w rejonie węzła Lechicka/Naramowicka, gdzie wznoszone są wiadukty: drogowy i tramwajowy. Jednocześnie zmienia się skrzyżowanie ulic Lechickiej i Murawa, gdzie na jeden dzień wprowadzimy ruch wahadłowy ? mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wprowadzenie ruchu wahadłowego planowane jest na 25 września (sobota). W tym czasie realizowane będą prace wykończeniowe na ul. Lechickiej w miejscu powstających azyli dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania z ul. Murawa. Nie spowodują one zmian kierunków poruszania się, nie wpłyną również na rowerzystów i pieszych. Ruch będzie sterowany przez osoby uprawnione. Taka zmiana przewidziana jest na jeden dzień – po zakończeniu prac przejazd będzie możliwy tak jak do tej pory.

Wraz z kolejnymi etapami robót będzie wprowadzana nowa czasowa organizacja ruchu w rejonie węzła, o czym będziemy informować z wyprzedzeniem. Niezmiennie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie inwestycji, stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem i zwracanie uwagi na oznakowanie.

W miejscu skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej do tej pory wykonano już częściowo płytę  wiaduktu tramwajowego i trwają przygotowania do podobnych prac na drogowym, gdzie aktualnie montowane są belki konstrukcyjne. Pod wiaduktem widać już nowy ślad ul. Lechickiej biegnącej w kierunku Wilczego Młyna. Budowany jest również docelowy układ łącznic, który jest wykorzystywany przy wprowadzaniu czasowych organizacji ruchu – część nowej infrastruktury już jest udostępniona kierowcom, np. rondo przy ul. Dworskiej. Budowa łącznicy między tym rondem a tzw. ul. Nową Naramowicką również jest już zaawansowana, widać także nowy ślad ul. Naramowickiej dobiegającej do wiaduktu od północy.

Torowisko tramwajowe na pozostałej części trasy jest już ułożone w zdecydowanej większości. Na odcinku od stacji paliw przy ul. Lechickiej do ul. Łużyckiej ustawiane są słupy trakcyjne, a pomiędzy tzw. ul. Nową Stoińskiego a ul. Błażeja rozwieszana jest już sieć trakcyjna. Między pętlą Wilczak a ul. Włodarską trwają ostatnie prace wykończeniowe, które nie wpływają na ruch tramwajów.