W okolicy powstającej trasy tramwajowej na Naramowice trwają również prace drogowe. Postępy wiążą się ze zmianami organizacji ruchu – najbliższe wprowadzone zostaną w nocy z 6 na 7 sierpnia, czyli z piątku na sobotę. Wróci dwukierunkowy przejazd przez ul. Włodarską i Ziarnistą, uruchomiony zostanie prawoskręt z tzw. Nowej Naramowickiej w ul. Łużycką. Z kolei postępujące prace w rejonie skrzyżowania ul. Naramowickiej i tzw. Nowej Stoińskiego wiążą się z koniecznością wprowadzenia ruchu wahadłowego.

Dostępna już dla kierowców część tzw. ul. Nowej Stoińskiego w rejonie os. Łokietka połączy stary odcinek ul. Naramowickiej z nowym, powstającym wzdłuż torów tramwajowych. Zapowiadany wcześniej ruch wahadłowy od 7 sierpnia obowiązywał będzie na ul. Naramowickiej w rejonie tego skrzyżowania (na krótkim odcinku pomiędzy ul. Jasna Rola a Bolka). Ruchem wahadłowym sterować będzie sygnalizacja świetlna na wszystkich trzech wlotach na skrzyżowanie. Obecny dojazd do posesji przy ul. Naramowickiej nr 172 pozostanie dostępny. To ostatni etap budowy skrzyżowania tzw. ul. Nowej Stoińskiego i Naramowickiej, przewidywany czas prac to ok. dwa miesiące.

Ruch pieszy w dalszym ciągu będzie możliwy po obu stronach ul. Naramowickiej, jednak zlikwidowane zostanie przejście w pobliżu posesji nr 215, które docelowo znajdzie się bliżej skrzyżowania z tzw. Nową Stoińskiego. W czasie prac należy korzystać z przejścia przy ul. Bolka.

Kolejną zmianą planowaną na nadchodzący weekend jest uruchomienie prawoskrętu z tzw. Nowej Naramowickiej w Łużycką. Rozwiązane to pozwoli na dojazd do ul. Naramowickiej oraz przede wszystkim do posesji przy Łużyckiej nr 112 i Naramowickiej nr 167 i 169 bez konieczności kierowania się dotychczasowymi objazdami (nie zmieni się sposób poruszania pieszych i rowerzystów). Ruch wahadłowy na ul. Łużyckiej związany z przebudową tej ulicy zostaje utrzymany, prace prowadzone będą jeszcze jesienią ? do momentu wbudowania przejazdu przez torowisko tramwajowe.

Od 7 sierpnia będzie można również przejechać przez ul. Naramowicką ulicami Włodarską i Ziarnistą. W dalszym ciągu ul. Naramowicka na odcinku pomiędzy tymi ulicami a Lechicką pozostanie jednokierunkowa (jadąc od ul. Lechickiej). Ruch pieszy pozostanie bez zmian, tzn. należy kierować się wschodnią stroną ul. Naramowickiej z możliwością wykorzystania przejść poprzecznych.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.