Na 25 czerwca (piątek) zaplanowano prace skutkujące jednodniowym zamknięciem ul. Naramowickiej na odcinku między ul. Serbską a Ziarnistą. Przypominamy również, że zgodnie zapowiedziami od 26 czerwca obowiązywać będą kolejne, ważne zmiany związane z budową trasy tramwajowej na Naramowice wraz z towarzyszącym jej układem drogowym.

Przesunięte z 23 na 25 czerwca prace polegać będą na układaniu warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni ul. Naramowickiej na odcinku między ul. Serbską a Ziarnistą. Odbędą się, jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne. W trakcie tych prac ruch na ul. Naramowickiej na odcinku między ul. Serbską a Ziarnistą zostanie całkowicie zamknięty wraz z wjazdami z ulic poprzecznych, tj. Czarna Rola oraz Ziarnista. Dojazd do posesji przy ul. Naramowickiej nr 84-112 w czasie prac będzie możliwy od ul. Lechickiej, a dojazd od strony południowej zapewniony zostanie po zakończeniu robót i ponownym udostępnieniu ul. Naramowickiej między ul. Serbską i Ziarnistą.

Zmiany wprowadzane w nocy z 25 na 26 czerwca wynikają z postępu prac na placu budowy i dotyczą kilku miejsc: ul. Błażeja, Naramowickiej, Murawa i węzła Lechicka/Naramowicka.

Ul. Błażeja zostanie zamknięta między ul. Naramowicką i Jasna Rola. Objazd poprowadzony zostanie nowo wybudowaną tzw. ul. Nową Stoińskiego w rejonie os. Łokietka i dalej przez ul. Jasna Rola. Dojazd do posesji nr 4 i 6 przewidziany jest od strony ul. Naramowickiej, od nr 10 wzwyż – od ul. Jasna Rola. Piesi i rowerzyści w dalszym ciągu będą poruszać się zamkniętym dla kierowców odcinkiem ul. Błażeja, nie będą jeszcze korzystać z tzw. ul. Nowej Stoińskiego ze względu na trwające prace wykończeniowe.

Zmieni się przejazd przez ul. Naramowicką na wysokości stacji paliw i sklepu Lidl ? tym razem ruch będzie prowadzony wschodnią jezdnią. Zmiany nie będą dotyczyć rejonu skrzyżowania ul. Sarmacka/Nowa Naramowicka oraz Dworska/Karpia. Dojście do posesji przy ul. Naramowickiej 135 i stacji paliw będzie od ul. Sarmackiej, wzdłuż tzw. ul. Nowej Naramowickiej. Wjazd i wyjazd dla stacji paliw będzie w nowym miejscu ? od łącznicy węzła Lechicka/Naramowicka.

W miejscu skrzyżowania ul. Naramowickiej i Lechickiej powstaje dwupoziomowy węzeł drogowy. Gotowa do przyjęcia pojazdów jest już jego południowa łącznica, na którą to 26 czerwca przełożony zostanie ruch w ciągu ul. Lechickiej. Kierujący od strony mostu Lecha w rejonie węzła trafią na rozjazd, gdzie wydzielone będą dwa osobne pasy ruchu do jazdy w prawo, w kierunku Naramowic oraz prosto ul. Lechicką. Dojazd do Piątkowa i os. Łokietka nadal możliwy będzie przez łącznicę przy stacji paliw i dalej tzw. ul. Nową Naramowicką. Ruch pieszych i rowerzystów nie zmieni się.

Budowa węzła Lechicka/Naramowicka wiąże się również ze zmianami w rejonie stacji paliw. Ruch w kierunku ul. Umultowskiej zostanie poprowadzony nową łącznicą przy ogródkach działkowych. Obecna ul. Lechicka na odcinku od ul. Murawa do wysokości stacji paliw będzie służyła jedynie do jazdy w kierunku mostu Lecha. Skręt z ul. Lechickiej w łącznicę prowadzącą do ul. Naramowickiej będzie w dalszym ciągu dostępny wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej. Dla pojazdów wyjeżdzających z Naramowic pozostaną dwa osobne pasy ruchu. Nadal nie będzie możliwości wjazdu w ulicę Murawa.

26 czerwca rusza także przebudowa skrzyżowania ul. Lechickiej z ul. Murawa. Na ul. Murawa obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy do ul. Lechickiej ? przy zachowaniu możliwości skrętu wyłącznie w stronę mostu Lecha. Zmiana dotyczy odcinka od wyjazdu z pętli autobusowej ?os. Wichrowe Wzgórze?. Wjazd przez ul. Murawa zostanie zamknięty, co wiążę się z otwarciem ul. Naramowickiej między ul. Lechicką a Serbską. Odcinek od ul. Lechickiej do ul. Włodarskiej będzie jednokierunkowy ? w stronę południową, do ul. Serbskiej. Natomiast fragment od ul. Włodarskiej do ul. Serbskiej zostanie oddany do użytku dwukierunkowo. Na ul. Serbskiej w dalszym ciągu będzie dostępna północna jezdnia ? dojazd do posesji przy ul. Naramowickiej 31-47 w nadal możliwy będzie od ul. Wilczak. Nie będzie przejazdu ul. Naramowicką w relacji północ-południe.

Nastąpi również zamkniecie przejazdu przez ul. Ziarnistą do ul. Naramowickiej, nadal nie będzie możliwy też przejazd przez ul. Włodarską. Dojazd i wyjazd do ul. Ziarnistej i Hawelańskiej będzie możliwy wyłącznie od ul. Lechickiej.

Na skrzyżowaniu ulic Murawa/Lechicka wyłączone z użytku zostaną przejścia dla pieszych i przejazd rowerowy przed samą ul. Lechicką. Prosimy o korzystanie z przejścia drugą stroną ulicy, w rejonie wyjazdu z os. Wichrowe Wzgórze (przy bloku nr 13).

Wprowadzana 26 czerwca czasowa organizacja ruchu skutkować będzie także zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Na ul. Naramowickiej uruchomione zostaną dwa przystanki autobusowe: Lechicka/Naramowicka oraz Włodarska. Szczegółowe informacje na temat zmian tras będzie można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie inwestycji i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.