Po obserwacji wdrożonej w sobotę (15 maja) organizacji ruchu, związanej z uruchomieniem części ul. Nowa Naramowicka oraz przebudową ul. Łużyckiej, mającą związek z budową trasy tramwajowej na Naramowice, podjęto decyzję o optymalizacji zastosowanych pierwotnie rozwiązań.

Już w sobotę, dla usprawnienia przejazdu, zdecydowano o pozostawieniu na zasadach równorzędnych skrzyżowania ul. Dworska/Karpia. W poniedziałek (17 maja), w godzinach rannego szczytu, wyłączono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Nowa Naramowicka i Sarmacka. Przyczyniło się to do usprawnienia przejazdu i rozładowania powstałych zatorów. Sygnalizacja pozostanie wyłączona, a zatem pierwszeństwa przejazdów będą regulować znaki.

Dojazd do os. Łokietka i Piątkowa od strony mostu Lecha zostanie skierowany przez ul. Lechicką, łącznicę przy stacji paliw i dalej przez ul. Nową Naramowicką. Takie rozwiązanie zmniejszy natężenie na ul. Dworskiej i Karpia. Dojazd do Naramowic w dalszym ciągu będzie prowadzony tak jak do tej pory.

Nie zmieniają się trasy autobusów. Czynione są starania, aby na tymczasowych przystankach Naramowice postawione zostały m.in. wiaty. Równolegle trwają prace nad przywróceniem w tym rejonie stacji PRM, która została zlikwidowana na skrzyżowaniu Karpia/Naramowicka. O szczegółach poinformuje ZTM.

Organizacja ruchu w tym rejonie w dalszym ciągu będzie pod stałą obserwacją ? tak, aby przejazd po okolicznych drogach był jak najbardziej sprawny i płynny. Prosimy jednak pamiętać, że trwająca budowa tramwaju na Naramowice wraz całym układem drogowym, ze względu na swój rozmach i zakres prowadzonych prac, do czasu zakończenia w przyszłym roku będzie generowała trudności związane ze zwiększonym ruchem aut, wynikającym z dojazdu do miejsc pracy i szkół oraz z powrotem.