Pod koniec maja ubiegłego roku rozpoczęły się zasadnicze prace przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice i nowego układu drogowego. Dziś, po niespełna roku, plac budowy wygląda już zupełnie inaczej: widoczne są szyny ze słupami trakcyjnymi, ale też drogi, chodniki i trasy rowerowe. 15 maja udostępniona zostanie część tzw. ul. Nowej Naramowickiej biegnącej wzdłuż torowiska. Tego samego dnia rozpocznie się przebudowa ul. Łużyckiej. Z kolei od 18 maja prowadzone będą prace w rejonie ul. Serbskiej i Nadbrzeże, które wiążą się z wyłączeniem zjazdu na Wartostradę.

Na całym, ponad trzykilometrowym placu budowy prace są zaawansowane, jednak najbardziej pomiędzy pętlą Wilczak a ul. Włodarską. Większość zasadniczych robót budowlanych została już tam zrealizowana. Zamontowano również rozjazdy na torowisku przy ul. Włodarskiej, które umożliwią tramwajom zmianę kierunku jazdy z wykorzystaniem tramwajów dwukierunkowych. Zanim gotowa będzie cała trasa do ul. Błażeja, tramwaje będą dojeżdżać właśnie do ul. Włodarskiej.

– Podejmujemy wszelkie działania, by uruchomienie tramwaju do ul. Włodarskiej możliwe było jak najszybciej. Służymy pomocą i wsparciem generalnemu wykonawcy, by zgodnie z jego wcześniejszą deklaracją układ torowo-sieciowy był gotowy do testów technicznych w czerwcu ? mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

18 maja rozpoczną się prace w miejscu przecięcia ulic Serbskiej i Nadbrzeże, czyli zjazdu na Wartostradę w rejonie ogródków działkowych. Wyłączenie z ruchu pieszego i rowerowego tego terenu jest konieczne z uwagi na budowę kanału odwadniającego. Osoby poruszające się od strony ul. Nadbrzeże oraz Wartostrady w kierunku mostu Lecha będą mogły korzystać z tymczasowego przejścia (wyznaczonego bliżej Warty). Natomiast od strony ul. Wilczak należy się kierować przez ul. Ugory. Dojazd do ul. Nadbrzeże możliwy będzie wyłącznie od ul. Ugory. Przewidywany czas trwania prac i związanych z nim utrudnień to okres lata.

W dalszym ciągu trwają prace związane z budową kabla zasilającego, skutkujące zmianami w dostępnych ciągach pieszych w rejonie parku Szelągowskiego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 15 maja rozpocznie się przebudowa ul. Łużyckiej w rejonie przecięcia z powstającą trasą tramwajową, gdzie przewiduje się wprowadzenie ruchu wahadłowego. W ramach planowanej zmiany zamknięta zostanie ul. Naramowicka na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Karpia/Sarmackiej. Jednocześnie uruchomiona zostanie część tzw. ul. Nowej Naramowickiej – drogi powstałej wzdłuż torów tramwajowych, od ul. Łużyckiej aż do zejścia nowego odcinka ul. Naramowickiej ze starym. Uruchomienie nowego fragmentu ulicy ma na celu ograniczenie utrudnień i związanych z nimi objazdów. Nadchodzący etap prac przyniesie zmiany w funkcjonowaniu transportu zbiorowego z którymi można się zapoznać na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.

Prace związane z budową całego odcinka trasy tramwajowej do ul. Błażeja na Naramowicach wraz z układem drogowym, obejmującym m.in. dwupoziomowy węzeł Lechicka/Naramowicka, zakończą się w 2022 r.