Prace na placu budowy trasy tramwajowej na Naramowice nie zwalniają tempa. Najbardziej zaawansowane są na odcinku pomiędzy pętlą Wilczak a ul. Włodarską, dokąd tramwaj dojedzie w pierwszej kolejności. Postęp wiąże się z kolejnymi zmianami organizacji ruchu – najbliższe planowane są na 8 czerwca.

– Z pewnością dobrą wieścią dla kierowców jest planowane przywrócenie w godzinach wieczornych 9 czerwca przejazdu przez ul. Wilczak od ul. Szelągowskiej. Udostępnienie tej ulicy jest już możliwe, bo zbliżamy się do zakończenia zasadniczych robót w rejonie pętli tramwajowej Wilczak. Powinno przyczynić się to do poprawy sytuacji drogowej w tej części miasta ? mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zmian organizacji ruchu będzie więcej. Na początkowym odcinku powstającej trasy tramwajowej zakończyły się główne roboty wymagające znacznej powierzchni na sprzęt ciężki i materiały budowlane, dlatego jest już możliwość położenia warstwy ścieralnej nawierzchni na odcinku ul. Naramowickiej od Wilczaka do os. Kosmonautów. Rozpoczęcie tych robót planowane jest na 7 czerwca, będą charakteryzować się szybkim postępem, ale też spowodują tymczasowe utrudnienia: zawężenia i ograniczenia liczby pasów, ruch wahadłowy i wyłączenia dojazdów do posesji. Prace te prowadzone będą głównie poza godzinami szczytu komunikacyjnego.

Utrudnień należy spodziewać się także w dniach 8-9 czerwca w rejonie ul. Szelągowskiej i Słowiańskiej, gdzie obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Prowadzone będą w tym czasie prace pozwalające na przywrócenie ruchu na wspomnianej ulicy Wilczak. Dwukierunkowe uruchomienie zamkniętego do tej pory odcinka tej ulicy planowane jest na 9 czerwca, w godzinach wieczornych. Dojazd do ul. Wilczak będzie jednak możliwy tylko od ul. Szelągowskiej, gdyż z ul. Słowiańskiej nadal będzie można skręcać wyłącznie w ul. Szelągowską i Naramowicką. Ruch pieszych pomiędzy ul. Szelągowską i os. Pod Lipami odbywać się będzie po wschodniej stronie skrzyżowania, przez ul. Wilczak i Naramowicką, zamiast dotychczasowego ciągu przez ul. Słowiańską.

Z kolei na noc z piątku 11 czerwca na sobotę 12 czerwca, planowana jest zmiana układu pasów ruchu na łącznicy przy stacji paliw Lotos. Przeniesiona zostanie sygnalizacja świetlna, jednak nadal do dyspozycji kierowców pozostaną dwa pasy służące do jazdy w kierunku ul. Umultowskiej oraz mostu Lecha. Zamknięty będzie wyjazd ze stacji bezpośrednio na ul. Lechicką, a wróci wyjazd na ul. Naramowicką (wraz z możliwością wyjazdu na łącznicę i dalej w kierunku ul. Lechickiej). Nadal skręt w lewo z ul. Lechickiej dla jadących od ul. Murawa będzie dostępny tylko dla autobusów.

Również w nocy z 11 na 12 czerwca planowane jest przełożenie ruchu na ul. Serbskiej (na wysokości ul. Naramowickiej) z jezdni południowej na północną, na której zrealizowana będzie już nowa nawierzchnia. Dojazd do posesji przy ul. Naramowickiej 31-47 będzie możliwy wyłącznie od strony południowej, czyli od ul. Szelągowskiej lub Serbskiej z wykorzystaniem przejazdu przez stację paliw. Wyjazd w dalszym ciągu będzie możliwy wyłącznie w stronę ul. Serbskiej przez ul. Naramowicką. Piesi w rejonie skrzyżowania ul. Serbskiej i Naramowickiej poruszać się będą zachodnią stroną skrzyżowania w relacji północ-południe, natomiast w relacji wschód-zachód nadal po południowej stornie ul. Serbskiej i tymczasowym przejściem przy stacji paliw na ul. Naramowickiej. W dalszym ciągu nie będzie możliwości przejazdu ul. Naramowicką do ul. Włodarskiej. Przejechać będą mogły tylko pojazdy dojeżdżające do posesji przy ul. Naramowickiej 58-82a, a dla pozostałych objazdy pozostają niezmienne. W związku z tą zmianą organizacji ruchu na stałe miejsce wróci przystanek autobusowy Serbska w kierunku ronda Solidarności.

W najbliższym czasie w rejonie skrzyżowania ul. Karpia/Dworska wytyczone zostaną dodatkowe przejścia dla pieszych, które poprawią ich bezpieczeństwo. Na taką potrzebę wskazała rada osiedla Naramowice, co też potwierdzają obserwacje. Ponadto przypominamy, że w ramach optymalizacji organizacji ruchu związanej z zamknięciem odcinka ul. Naramowickiej, udostępniony został dodatkowo objazd na Piątkowo i osiedle Łokietka przez ul. Lechicką, łącznicę przy stacji paliw oraz tzw. ul. Nową Naramowicką. Zachęcamy do korzystania z tego alternatywnego dojazdu.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

AKTUALIZACJA

W związku z panującymi upałami, które wpływają na proces technologiczny, uruchomienie ul. Wilczak nastąpi w godzinach porannych w dniu 10 czerwca (czwartek). Dodatkowo w piątek (11 czerwca), po porannym szczycie komunikacyjnym, wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Lechickiej i Naramowickiej (łącznica przy stacji paliw). Związane jest to z koniecznością przestawienia masztu sygnalizacji dla nowej organizacji ruchu, wdrażanej od 12 czerwca (sobota).