W połowie maja rozpocznie się kolejny etap budowy trasy tramwajowej na Naramowice obejmujący ul. Łużycką. Jednocześnie uruchomiona zostanie część tzw. ul. Nowej Naramowickiej, by utrudnienia były mniej dotkliwe dla mieszkańców. Zmian organizacji ruchu należy się spodziewać także w dniach 7-9 maja przy skrzyżowaniu ul. Szelągowskiej i Winogrady, a w rejonie ul. Dworskiej wytyczone zostaną dodatkowe przejścia dla pieszych.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

– Budowa trasy na Naramowice to oprócz torowiska także nowy układ drogowy, w tym ulica Nowa Naramowicka, z której mieszkańcy będą mogli już wkrótce korzystać. Na świeżo wybudowanej drodze wytyczone zostaną buspasy. Pojawi się również dodatkowy przystanek, który zwiększy wygodę pasażerów. To kontynuacja działań na rzecz uprzywilejowania komunikacji zbiorowej podczas objazdów, towarzyszących inwestycji już od początku zasadniczych robót budowlanych – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Zmiany związane z przebudową ul. Łużyckiej wprowadzone zostaną w nocy z 14 na 15 maja. W rejonie skrzyżowania z tzw. Nową Naramowicką przewiduje się wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego za pomocą sygnalizacji świetlnej. Tej samej nocy uruchomiona zostanie część powstałej drogi wzdłuż torów tramwajowych, od ul. Łużyckiej aż do zejścia nowego odcinka ul. Naramowickiej ze starą. Dostępna będzie jezdnia tego odcinka ulicy, prace nad budową chodników i dróg rowerowych jeszcze trwają.

– Kontraktowy termin uruchomienia ul. Nowej Naramowickiej to przyszły rok. Zależy nam na minimalizowaniu utrudnień, dlatego podjęliśmy starania o wcześniejsze uruchomienie części powstającego układu drogowego. Możemy wykorzystać ulicę już teraz, co sprawi, że ograniczenia związane z przebudową ul. Łużyckiej będą mniej dotkliwe. Musimy z nimi się zmierzyć na czas budowy przejazdu tramwajowego przez ulicę ? mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W trakcie prac na ul. Łużyckiej obowiązywać będą objazdy. Kierowcy poruszający się ul. Lechicką w kierunku Piątkowa będą kierowani przez ul. Dworską, Karpią, Sarmacką i dalej nowym układem do ul. Łużyckiej. Natomiast dojazd od rejonu ul. Rubież w kierunku Piątkowa możliwy będzie ul. Naramowicką, Sarmacką i Nową Naramowicką do ul. Łużyckiej. W kierunku centrum ruch poprowadzony zostanie ul. Naramowicką i Sarmacką do Nowej Naramowickiej. Ul. Łużycka na odcinku między tzw. nową a starą ul. Naramowicką pozostanie jednokierunkowa, dzięki czemu dojazd do Naramowic od strony zachodniej nie zmieni się. Ruch na skrzyżowaniu ul. Nowej Naramowickiej i Sarmackiej będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, zmieni się także pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu ulic Naramowicka/Sarmacka/Karpia.

W ramach planowanej zmiany organizacji ruchu zamknięta zostanie ul. Naramowicka na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Karpia/Sarmackiej. Dojazd do posesji przy ul. Naramowickiej nr 144-148 i Dworskiej pozostaje niezmienny, tj. od ul. Karpiej i Dworskiej, a piesi nadal będą mogli poruszać się wschodnią stroną ulicy. Zamknięta zostanie jednak północna strona chodnika na ul. Łużyckiej od przystanku autobusowego os. Łokietka I w kierunku ul. Naramowickiej (dostępna pozostanie część południowa). Przebudowany zostanie również wjazd od ul. Łużyckiej do bloków na os. Łokietka nr 8 i 10, w czasie robót dojazd możliwy będzie główną drogą osiedlową, a następnie pieszojezdnią pomiędzy tymi budynkami.

Nadchodzący etap prac przyniesie zmiany w funkcjonowaniu transportu zbiorowego. Przystanki autobusowe Naramowice przesunięte zostaną na ul. Nową Naramowicką, a dla autobusów jadących w kierunku północnym, na ul. Naramowickiej za skrzyżowaniem z ul. Łużycką, powstanie dodatkowy przystanek Sielawy n/ż. 13 maja przewidziana jest również likwidacja stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego, a następnie biletomatu przy przystanku Naramowice. Niewielkim zmianom na terenie Naramowic ulegną trasy linii nr 144, 146, 167, 169, 911, 214 i 224.

Rejon ul. Łużyckiej to nie jedyne zmiany na placu budowy. Kontynuowane są prace związane z doprowadzeniem kabla zasilającego do nowej trasy tramwajowej. 7 maja w piątek, w godzinach wieczornych, w rejonie skrzyżowania ul. Szelągowskiej i Winogrady zostanie wprowadzony sterowany ręcznie ruch wahadłowy. Zmiana potrwa do 9 maja, więc od poniedziałku przejezdne będą znów oba pasy. Organizacja ruchu nie spowoduje zamknięć ciągów dla pieszych i rowerzystów, jednak mogą występować utrudnienia związane z bieżącą pracą ekip budowalnych. Do czasu wprowadzenia ruchu wahadłowego zakończone zostaną prace w parku Szelągowskim, skutkujące zamknięciem ciągu komunikacyjnego po wschodniej stronie ul. Szelągowskiej.

Na noc z 7 na 8 maja zaplanowano wprowadzenie dodatkowych przejść dla pieszych w rejonie ul. Dworskiej i wschodniej łącznicy węzła Lechicka/Naramowicka. Decyzja o poprawie bezpieczeństwa pieszych zapadła po obserwacjach aktualnie funkcjonującej organizacji ruchu oraz na skutek otrzymanych zgłoszeń, m.in. od rady osiedla Naramowice.