Trwa budowa trasy tramwajowej na Naramowice. Postęp prac wiąże się z utrudnieniami wynikającymi z konieczności wprowadzania zmian organizacji ruchu. W najbliższy weekend dotyczyć będą rejonu węzła Lechicka/Naramowicka, a od 4 maja kolejnego odcinka ul. Szelągowskiej, gdzie budowana jest infrastruktura związana z kablem zasilającym trasę.

W nocy z 30 kwietnia na 1 maja (z piątku na sobotę) rozpoczną się prace w rejonie skrzyżowania ul. Lechickiej z łącznicą prowadzącą do ul. Naramowickiej (przy stacji paliw). To prace przygotowawcze do zmiany organizacji ruchu, która wprowadzona będzie na czas kolejnego etapu budowy dwupoziomowego węzła Lechicka/Naramowicka. Planowany na początek maja zakres robót nie obejmuje układu drogowego, którym obecnie poruszają się kierowcy. Prace toczyć się będą na terenie wyłączonym z ruchu, jednak mogą wystąpić chwilowe utrudnienia wynikające z poruszania się ekip budowlanych i działań wymagających wykorzystania większych pojazdów.

Zaraz po długim weekendzie majowym, czyli we wtorek 4 maja, rozpocznie się kolejny etap robót w ciągu ul. Szelągowskiej związanych z budową kabla, który zasili powstającą trasę tramwajową na Naramowice. Nadchodzący etap będzie dotyczył parku Szelągowskiego i spowoduje zamknięcie wschodniego (przylegającego do parku) ciągu komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów, między przystankiem Winogrady n/ż w kierunku północnym oraz ulicą Wilczak. Osoby poruszające się w tym rejonie prosimy o kierowanie się na zachodnią stronę ul. Szelągowskiej.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie wszystkich prowadzonych prac i zwracanie szczególnej uwagi na bieżące oznakowanie.