W najbliższy weekend wprowadzone zostaną zmiany dla pieszych i rowerzystów związane z budową trasy tramwajowej na Naramowice. W nocy z 26 na 27 lutego (z piątku na sobotę) zmieni się organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej oraz powstanie dodatkowe przejście dla pieszych przez ul. Błażeja.

Planowane zmiany w rejonie węzła Lechicka/Naramowicka nie dotyczą kierowców, a osób poruszających się między os. Kosmonautów a Naramowicami. Wyłączony z użytku zostanie dotychczasowy ciąg wzdłuż zachodniej strony drogi prowadzący przez os. Kosmonautów i ul. Lechicką na Naramowice.

Od soboty należy kierować się na wschodnią stronę ul. Naramowickiej przez ciąg w rejonie bloku nr 21. Następnie piesi będą mogli przejść wschodnią stroną od sklepu Biedronka do ul. Lechickiej i dalej wzdłuż tej ulicy do nowego przejścia dla pieszych (przez ul. Lechicką). W tamtym rejonie dostępny będzie już nowy fragment węzła Lechicka/Naramowicka, czyli dojazd do ul. Dworskiej wraz z rondem. Dalej można będzie przejść przez parking albo ulicami Dworską i Karpia. Ponownie udostępniony zostanie również ciąg między ul. Spornego i otwartą łącznicą węzła, dzięki któremu osoby poruszające się w kierunku Wilczego Młyna i mostu Lecha nie będą musiały przekraczać ul. Lechickiej.

Przypominamy, że na ul. Naramowickiej między stacją paliw a ul. Dworską należy korzystać z ciągu po wschodniej stronie ulicy, zachodni chodnik służy wyłącznie pasażerom przystanku autobusowego Naramowice w kierunku centrum oraz jako dojście do posesji przy ul. Naramowickiej 135 (od strony stacji paliw).

Również w nocy z 26 na 27 lutego, na wniosek mieszkańców i rady osiedla Naramowice, wyznaczone zostanie tymczasowe przejście dla pieszych przez ul. Błażeja. Połączy północny i południowy chodnik tej ulicy. Piesi wskazali na taką potrzebę uzasadniając ją większym ruchem wynikającym z objazdów spowodowanych zamknięciem ul. Jasna Rola i Bolka. 

Tymczasowe przejście wyznaczone zostanie przez ul. Błażeja, w rejonie posesji nr 13, 15, 18A, 18B. Jest to miejsce, gdzie kończy się chodnik po południowej stronie ul. Błażeja (patrząc od ul. Jasna Rola) i prowadzony jest dalej po północnej stronie ul. Błażeja. Nowe przejście połączy te dwa chodniki, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli bezpiecznie dojść pieszo do ul. Naramowickiej.