W wyniku postępu prac na placu budowy trasy tramwajowej na Naramowice wraz z węzłem drogowym Lechicka/Naramowicka zmieni się organizacja ruchu w rejonie ulic Lechickiej i Murawa. Na placu budowy pojawiły się pierwsze słupy trakcyjne.

– Na całym terenie inwestycji trwają prace w zakresie torowiska, dróg i uzbrojenia terenu. W rejonie pętli Wilczak rozpoczął się montaż pierwszych słupów, na których zawieszona będzie sieć trakcyjna dla tramwajów. Z kolei między ul. Bolka i Jasna Rola wybudowano już torowisko. Dzięki zmienionej organizacji ruchu w rejonie ul. Serbskiej i Włodarskiej przebudowywane są sieci podziemne, a po ich ukończeniu będzie można przystąpić tam do prac nad torowiskiem ? mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wprowadzanie zmian na ul. Lechickiej zaplanowano na noc z 29 na 30 stycznia, czyli z piątku na sobotę. Ich wdrożenie jest jednak uzależnione od warunków pogodowych ze względu na konieczność malowania pasów ruchu na jezdni.

Jeżeli pogoda umożliwi wprowadzenie oznakowania, to od soboty 30 stycznia wyłączone z użytku będą części pasów ruchu przeznczone dla autobusów na odcinku ul. Lechickiej pomiędzy ul. Murawa a tymczasowym przejazdem w rejonie stacji paliw. To konieczne ze wzglądu na budowę sieci podziemnych w rejonie powstającego węzła drogowego.

Autobusy komunikacji publicznej dotychczas korzystające z wydzielonych pasów ruchu zostaną częściowo skierowane na pasy dla ruchu ogólnego. W utrzymaniu priorytetu dla komunikacji miejskiej pomoże zachowanie wydzielonego skrętu przeznaczonego dla autobusów z ul. Lechickiej w ul. Murawa. W dalszym ciągu obowiązywać będą zakazy skrętu w lewo z ul. Lechickiej w ul. Murawa, z ul. Murawa w ul. Lechicką oraz z ul. Lechickiej w tymczasową łącznicę przy stacji paliw.

W najbliższych dniach w rejonie skrzyżowania ulic Włodarskiej, Naramowickiej i Ziarnistej wprowadzone zostaną zmiany dla pieszych i rowerzystów wynikające z prac nad uzbrojeniem terenu. Ruch pieszych i rowerzystów przełożony zostanie z północnej strony ul. Włodarskiej na południową – przy bloku os. Kosmonautów 24. O szczegółach informować będzie oznakowanie w terenie.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie. Przewidywany termin uruchomienia całej trasy tramwajowej do ul. Błażeja wraz z układem drogowym to 2022 rok.