W  tym roku przewidziane jest uruchomienie części trasy tramwajowej na Naramowice – do przystanku przy ul. Włodarskiej. Zanim będzie to możliwe, konieczne jest zamknięcie przejazdu w ciągu ulic Włodarskiej i Ziarnistej. W tym samym czasie nastąpi zamiana jezdni na ul. Serbskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Naramowicką. Obie zmiany organizacji ruchu wprowadzone zostaną w nocy z 15 na 16 stycznia, czyli z piątku na sobotę.

 – Skrzyżowanie ulic Naramowickiej, Włodarskiej i Ziarnistej zostanie przebudowane, przede wszystkim pojawi się torowisko tramwajowe z siecią trakcyjną i przystanki. Na pozostałych odcinkach także przybywa torowiska, równolegle trwa przebudowa ul. Naramowickiej. Mamy nadzieję, że warunki atmosferyczne pozwolą utrzymać dobre tempo robót ? mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Za sprawą wyłączenia przejazdu w ciągu ul. Włodarskiej i Ziarnistej nie będzie możliwy przejazd między ul. Murawa i Lechicką przez ciąg ulic: Dobrowolskiego, Skotarską, Włodarską, Ziarnistą i Hawelańską.

W przypadku ul. Serbskiej zmiana wynika z postępu prac na wyłączonej do tej pory części skrzyżowania z ul. Naramowicką, gdzie zamontowano już elementy nowego torowiska oraz nawierzchni drogowej. W nocy z 15 na 16 stycznia zamienione zostaną jezdnie dostępne dla kierowców z północnej na południową, co umożliwi przebudowę drugiej części skrzyżowania. Ruch w relacji zachód-wschód zostanie utrzymany na południowej nitce ul. Serbskiej i będzie prowadzony przez tzw. przewiązki ? od strony ronda Solidarności z wykorzystaniem istniejącej, a od Wilczaka – skrętu z ul. Serbskiej umożliwiającego dotychczas dojazd do centrum handlowego (dojazd do tego centrum zostanie zapewniony przez ul. Wilczak). Przystanek autobusowy Naramowicka/Serbska w kierunku ronda Solidarności zostanie zlokalizowany przed ul. Pasterską. W środę rozwiązania te zostały przetestowane przez autobus komunikacji miejskiej w ramach przejazdów technicznych.

Dodatkowo na skrzyżowaniu ul. Wilczak i Serbskiej możliwy będzie manewr zawracania, tzn. kierowcy jadący od  ul. Naramowickiej w kierunku mostu Lecha będą mogli zawrócić w stronę ronda Solidarności.

W ciągu ul. Naramowickiej, od ul. Wilczak do wysokości posesji nr 104, ruch pieszy i rowerowy pozostaną po wschodniej stronie ulicy z miejscowymi przeniesieniami ciągu na jezdnię (w postaci wygrodzonego tunelu). Na dalszym odcinku ciąg prowadzony jest bez zmian przez os. Kosmonautów w kierunku ul. Lechickiej. Przejście przez ul. Serbską pozostanie po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Naramowicką.

Planowana czasowa organizacja ruchu na ulicach Serbskiej oraz Włodarskiej/Ziarnistej oznacza również zmiany w dojeździe do posesji okolicznych mieszkańców.

Do ul. Naramowickiej między ulicami Wilczak i Serbską (posesje nr 22-38) wjazd możliwy będzie od ul. Wilczak przez ul. Ugory, wyjazd wyłącznie do ul. Serbskiej przez ul. Naramowicką i stację paliw (dla pojazdów jadących w kier. zachodnim udostępnione zostanie zawracanie na skrzyżowaniu ul. Serbska/Wilczak).

Do posesji przy ul. Naramowickiej nr 31-47 wjazd wyłącznie przez ul. Serbską (od ronda Solidarności) i przebudowaną ul. Naramowicką, wyjazd wyłącznie do ul. Serbskiej przez stację paliw (dla pojazdów jadących w kier. zachodnim udostępnione zostanie zawracanie na skrzyżowaniu ul. Serbska/Wilczak).

Do ul. Naramowickiej między ulicami Serbską i Włodarską (posesje nr 58-82a) przewidziano wjazd od mostu Lecha i ul. Serbskiej przez ulice Pasterską i Czarna Rola lub od ul. Murawa przez ulice Dobrowolskiego, Skotarską i Czarna Rola. Wyjazd dla posesji nr 58-70 do ul. Serbskiej przez ul. Czarna Rola i ul. Skotarską, do ul. Murawa przez ulice Czarna Rola, Pasterską i Włodarską lub do ul. Lechickiej przez ulice Naramowicką, Ziarnistą i Hawelańską. Wyjazd dla posesji nr 70a-82a wyłącznie do ul. Lechickiej przez ulice Naramowicką, Ziarnistą i Hawelańską.

Odcinek ul. Naramowickiej między ulicami Włodarską i Lechicką (posesje nr 84-112) oraz ulice Ziarnista i Hawelańska ? wjazd od ul. Lechickiej przez ulice Hawelańską, Ziarnistą i Naramowicką lub od ul. Serbskiej przez ulice Pasterską, Czarną Rolę i Naramowicką. Wyjazd do wyłącznie do ul. Lechickiej przez ulice Naramowicką, Ziarnistą i Hawelańską.

Na os. Kosmonautów oraz w rejon ul. Włodarskiej będzie można wjechać od ul. Serbskiej przez ulice Pasterską i Włodarską lub od ul. Murawa przez ulice Dobrowolskiego, Skotarską i Włodarską, a wyjechać do ul. Serbskiej przez ulice Włodarską i Skotarską lub do ul. Murawa przez ulice Włodarską, Skotarską i Dobrowolskiego.

Z kolei do budynku przy ul. Serbskiej 11 będzie można dojechać przez udostępnianą w tym celu północną jezdnię ul. Serbskiej (dwukierunkowo).

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie. Przewidywany termin uruchomienia całej trasy tramwajowej do ul. Błażeja wraz z układem drogowym to 2022 rok.