Na Naramowicach i Winogradach obowiązuje czasowa organizacja ruchu związana z budową nowej trasy tramwajowej wraz z towarzyszącym jej układem drogowym. Prace toczą się na całym odcinku, który liczy ponad trzy kilometry długości.

11 stycznia (poniedziałek) rozpoczną się roboty mające na celu przywrócenie stałej organizacji ruchu na ul. Naramowickiej na wysokości posesji nr 172 oraz 213, czyli w rejonie przyszłej tzw. ul. Nowej Stoińskiego. Teren zostanie utwardzony i ponownie będzie można parkować w tym miejscu. Przywrócenie tej możliwości wynika ze zmiany logistyki przebudowy skrzyżowania po potwierdzeniu za pomocą prac odkrywkowych, że sieci uzbrojenia podziemnego znajdują się w nieco innej lokalizacji, niż na mapach do celów projektowych. O terminie przebudowy skrzyżowania będziemy informować z wyprzedzeniem.

W bieżącym tygodniu przesunięty został również wjazd na teren budowy w rejonie ul. Jasna Rola. Pozwoli to poprawić jakość ciągu komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów między ul. Jasna Rola a os. Łokietka. Nowa lokalizacja wjazdu na budowę wiąże się ze zmianami w zakresie parkowania, dlatego prosimy o zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie i stosowanie się do niego.

Z kolei pieszych prosimy o uwagę na ul. Łużyckiej, w rejonie powstającego skrzyżowania z tzw. ul. Nową Naramowicką. Przejście chodnikiem po południowej stronie ul. Łużyckiej zostało przeniesione na plac budowy, gdzie wydzielono tymczasowy ciąg komunikacyjny.