Trwa budowa nowej trasy tramwajowej na Naramowice wraz z towarzyszącym jej układem drogowym. 28 grudnia (poniedziałek) rozpoczną się prace związane z połączeniem tzw. ulic Nowej Naramowickiej i Starej Naramowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworską.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Realizacja tego zadania wymaga wyłączenia części chodnika po zachodniej stronie ul. Naramowickiej (od skrzyżowania z ul. Dworską do ul. Naramowickiej nr 135). Aby ułatwić poruszanie się w czasie prac, wyznaczone zostaną nowe przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Dworskiej i Naramowickiej, a osoby kierujące się z Naramowic do sklepu Lidl i w stronę os. Kosmonautów będą mogły korzystać z udostępnionego ciągu po wschodniej stronie ul. Naramowickiej. Zachodni chodnik będzie dostępny tylko w celu dojścia do stacji paliw i budynku przy Naramowickiej 135. Zmiany wprowadzane 28 grudnia nie wpłyną na ruch samochodowy.

– Te prace oznaczają rozpoczęcie budowy włączenia tzw. ul. Nowej Naramowickiej w ul. Naramowicką wraz z niezbędnym odwodnieniem, droga ta swój początek będzie miała w rejonie ul. Dworskiej i aż do ul. Błażeja pobiegnie wzdłuż powstającej trasy tramwajowej. W okolicy ul. Dworskiej trwa również korytowanie, czyli przygotowywanie miejsca na torowisko. Inwestycja postępuje także na pozostałych odcinkach, bo systematycznie przybywa szyn, którym tramwaj pojedzie na Naramowice ? mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W ostatnim czasie prace nad montażem konstrukcji torowiska rozpoczęły się w pobliżu ul. Bolka. W rejonie skrzyżowania ulic Słowiańskiej, Naramowickiej, Szelągowskiej i Wilczak postępują prace nad połączeniem obecnej pętli tramwajowej z nowym torowiskiem w rejonie parku Kosynierów, gdzie obecnie trwa montaż przejazdu drogowego przez ul. Słowiańską.

Na placu budowy widać też coraz bardziej zaawansowane prace drogowe, bo równolegle toczą się roboty związane z przebudową ul. Naramowickiej. Droga na odcinku między ulicami Serbską a Włodarską oraz w rejonie parku Kosynierów ma już nową nawierzchnię. W rejonie ul. Sarmackiej została utwardzona i wyposażona w krawężniki, a po Nowym Roku planowane jest tam ułożenie warstwy asfaltu.  

Na skrzyżowaniu ul. Lechickiej i Naramowickiej prowadzone są prace, w wyniku których powstanie tu dwupoziomowy węzeł komunikacyjny. Aktualnie w budowie jest południowa łącznica węzła wraz z przejazdem tramwajowym. W północno-wschodniej części skrzyżowania dalece zaawansowane już jest nowe rondo, które w ostatnim czasie zyskało wierzchnią warstwę nawierzchni. Powstający tam układ umożliwi dojazd do ul. Dworskiej od strony ul. Lechickiej (kierunek od mostu Lecha).

Po okresie świąteczno-noworocznym planowane jest również ponowne udostępnienie miejsc parkingowych na wysokości ul. Naramowickiej nr 172 oraz 213, po wschodniej stronie drogi (wyprzedzająco przeprowadzone zostanie utwardzenie). Aktualnie obowiązuje tam zakaz parkowania ze względu na prace w ramach budowy przyszłego skrzyżowania tzw. ul. Nowej Stoińskiego i Naramowickiej.

Przewidywany termin uruchomienia trasy tramwajowej do przystanku przy ul. Włodarskiej to wiosna przyszłego roku, a całości, do ul. Błażeja wraz z układem drogowym ? 2022 r.