Postęp prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice wraz z węzłem Lechicka/Naramowicka widać na całym, ponad trzykilometrowym odcinku. Na placu budowy pojawia się coraz więcej fragmentów torowiska, powstają nowe jezdnie, przebudowano już większość infrastruktury podziemnej.

WIĘCEJ ZDJĘĆ

– Cieszą mnie szybkie postępy prac na budowie trasy tramwajowej na Naramowice. Już po sześciu miesiącach od rozpoczęcia zasadniczych prac, gotowa jest połowa torowiska na odcinku do ul. Włodarskiej, który planujemy uruchomić wiosną przyszłego roku. To obecnie największa inwestycja realizowana w naszym mieście. Codziennie na placu budowy pracuje ok. 300 osób. Tempo prac jest imponujące i mam nadzieję, że warunki pogodowe pozwolą nam je utrzymać tak, by trasa mogła zostać oddana do użytku jak najszybciej ? mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

W rejonie skrzyżowania ulic Słowiańskiej, Naramowickiej, Szelągowskiej i Wilczak trwają prace nad połączeniem obecnej pętli tramwajowej z nowym torowiskiem w rejonie parku Kosynierów. To w tym miejscu już dwa miesiące temu zamontowano specjalne elementy konstrukcyjne, a na nich betonowe podkłady i szyny. Wzdłuż parku Kosynierów ułożone zostały krawężniki dla powstającej jezdni.

Prace przy powstawaniu torowiska trwają również na odcinku ul. Naramowickiej od ul. Ugory w kierunku ul. Serbskiej. Włączenie trasy tramwajowej w skrzyżowanie ul. Serbskiej i Naramowickiej zostało podzielone na etapy tak, aby cały czas utrzymany był ruch ul. Serbską. Na zamkniętym fragmencie tej ulicy zamontowano już przejazd drogowy wraz z torowiskiem, który docelowo będzie miejscem przecięcia trasy tramwaju z jezdnią dla samochodów zmierzających w stronę mostu Lecha.

Z kolei na odcinku pomiędzy ulicami Serbską a Włodarską nie tylko trwają prace związane z nowym torowiskiem, ale ułożono również pierwszą warstwę nawierzchni nowej jezdni. Nawierzchnia pojawiła się również między ul. Włodarską i Lechicką.

– Właściwie niemal na całym odcinku od pętli Wilczak do ul. Włodarskiej ułożone są podstawowe elementy torowiska lub trwają zaawansowane prace nad ich montażem. Wyjątki stanowią skrzyżowania czy tymczasowe przejazdy dla mieszkańców, ponieważ staramy się minimalizować utrudnienia w ruchu. Robimy wszystko, by już wiosną tramwaje mogły dojechać do ul. Włodarskiej, a w 2022 r. do przystanku przy ul. Błażeja. Niech o skali prac świadczą liczby, bo w sumie do położenia mamy 6,3 km torów, 82 tys. m kw. dróg i chodników, 9,4 km kabli, 2 km wodociągu i ponad 8 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej ? mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Ważnym obszarem placu budowy jest skrzyżowanie ul. Lechickiej i Naramowickiej, które docelowo będzie dwupoziomowym układem komunikacyjnym z tramwajem przejeżdżającym górą, nad ul. Lechicką. Aktualnie powstaje tam południowa łącznica węzła (trwa podnoszenie terenu). W północno-wschodniej części skrzyżowania trwają z kolei prace brukarskie i widać także kształt ronda. Powstający tam układ umożliwi dojazd do ul. Dworskiej od strony ul. Lechickiej (kierunek od mostu Lecha). Ponadto w rejonie ul. Murawa prowadzone są prace nad sieciami uzbrojenia podziemnego.

Na odcinku pomiędzy ul. Lechicką a Sarmacką rozpoczęło się tzw. korytowanie, czyli formowanie miejsca pod nowe torowisko. Dalej, czyli od ul. Sarmackiej do ul. Łużyckiej, ułożony został już tor w kierunku centrum i trwają prace nad układem drogowym. Postęp robót jest również dobrze widoczny na ostatnim odcinku, pomiędzy ul. Jasna Rola i ul. Błażeja. Budowane są tam sieci podziemne i trwa korytowanie pod torowisko.