W wyniku prac nad poszerzeniem ul. Naramowickiej związanych z budową skrzyżowania z ul. Nową Stoińskiego (rejon ul. Naramowickiej 172) doszło do awarii gazociągu. Ze względów bezpieczeństwa ulica chwilowo została zamknięta na odcinku od ul. Rubież do ul. Bolka, ale ruch został już wznowiony.

Trwają prace nad usunięciem awarii, które mogą wiązać się z tymczasowymi utrudnieniami i przerwami w dostawach gazu.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb obecnych na miejscu.