Jeszcze w ubiegłym roku rozpoczęły się rozbiórki budynków kolidujących z przebiegiem trasy tramwajowej na Naramowice. Aktualnie, po przebudowie niezbędnych sieci uzbrojenia terenu (m.in. zasilających likwidowane obiekty), wszystkie już zostały usunięte. Ostatni wyburzony budynek to blok, który znajdował się przy ul. Naramowickiej 149a.

Tym samym wolny od kolizji z budynkami jest już cały plac budowy, na którym oprócz trasy tramwajowej powstają także nowe drogi, chodniki i ścieżki rowerowe.

Przypominamy, że od 17 października obowiązuje zmieniona organizacja ruchu w rejonie ul. Słowiańskiej, Sarmackiej i Bolka. W miejscu przecięć z powstającą trasą tramwajową ulice te są nieprzejezdne. Trwają już tam prace rozbiórkowe, m.in. frezowanie nawierzchni. W następnej kolejności przebudowana zostanie infrastruktura podziemna.

Ruch pieszy i rowerowy na zamykanych odcinkach pozostaje częściowo utrzymany, trasy będą się jednak zmieniać wraz z postępem prac budowlanych.

Termin zakończenia robót jest uzależniony od warunków atmosferycznych. Prace przy ul. Słowiańskiej potrwają około pięciu miesięcy, przy ul. Sarmackiej mogą zająć pół roku, natomiast ul. Bolka zgodnie z docelowym układem komunikacyjnym nie wróci już do przejezdności dla samochodów.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.