Komunikację publiczną na Naramowicach usprawni nie tylko nowa trasa tramwajowa z pętli Wilczak do ul. Błażeja. Przy ul. Karpiej planowana jest budowa przystanków i pętli autobusowej. To ulica rozpoczynająca się przy skrzyżowaniu ul. Naramowickiej i Sarmackiej, a kończąca na terenach nadwarciańskich. Obecnie okolica ta silnie rozbudowuje się i przybywa w niej mieszkańców. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie na wniosek Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu podpisała umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej inwestycji, która uzupełni układ komunikacyjny w tej części Poznania.

– Ul. Karpia rozrasta się o wielorodzinne osiedla. Na Naramowicach wybudujemy nową trasę tramwajową. Osoby zamieszkujące w odległości powyżej jednego kilometra do najbliższego przystanku tramwajowego, będą mogły skorzystać z autobusu i przesiąść się na tramwaj na ul. Naramowickiej. Nowe przystanki i pętla autobusowa z pewnością poprawią dostępność komunikacji publicznej w tej części Poznania ? mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Przy ul. Karpiej planowane są dwie pary przystanków oraz pętla autobusowa, która przewidziana jest za ostatnim z budynków przy tej ulicy, ok. półtora kilometra od planowanego przystanku tramwajowego przy ul. Sarmackiej. Przewidziano tam także budowę budynku socjalnego dla kierowców oraz zadaszonego parkingu rowerowego typu Bike&Ride.

– Projekt dla pętli jest przykładem działania perspektywicznego na rzecz przyszłego, docelowego układu komunikacyjnego, jaki będzie wprowadzany na Naramowicach po realizacji II etapu trasy tramwajowej ? wskazuje Jan Gosiewski, dyrektor ZTM Poznań. ? Na Naramowicach, po otwarciu trasy zmieniony zostanie przebieg części linii autobusowych, tak żeby dowoziły one mieszkańców do tramwaju a nie bezpośrednio do centrum. To modelowe rozwiązanie, z powodzeniem zastosowane w przypadku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju lub trasy na Franowo, gdzie tramwaj także stanowi oś komunikacji.

Wykonawca dokumentacji odpowiada za wykonanie projektu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych. Przeanalizuje także ulice: Karpia, Dworską oraz skrzyżowanie Naramowickiej, Sarmackiej i Karpia pod kątem wymogów technicznych, których spełnienie umożliwi poprowadzenie tu ruchu autobusowego. Zebrana dokumentacja wskaże optymalne rozmieszczenie przystanków oraz parametry pętli autobusowej. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona jest jednak od możliwości finansowych miasta.