Zakończyły się badania archeologiczne w parku Kosynierów, które należało przeprowadzić przed budową torowiska dla tramwaju na Naramowice. Przygotowania do inwestycji, czyli budowy nowej trasy tramwajowej wraz z węzłem Lechicka/Naramowicka, toczą się w kilku miejscach jednocześnie. Archeolodzy badają jeszcze teren przy ul. Sarmackiej oraz rejon skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej. W najbliższych dniach zostanie także rozebrany budynek przy ul. Sarmackiej 14.

Nowa trasa tramwajowa zostanie wyprowadzona z przebudowanej już pętli Wilczak, przy której znajduje się park Kosynierów (przy os. Pod Lipami, u zbiegu ul. Słowiańskiej i Naramowickiej). Archeolodzy pojawili się w parku przed pracami budowlanymi, bo to teren po dawnym cmentarzu ewangelickim. Znaleźli tu nie tylko pozostałości grobów, ale też ślady prastarej osady. Znaleziska zostały zabezpieczone i udokumentowane, a archeolodzy opuścili już badany teren. Badacze odkryli fragmenty glinianych naczyń, które prawdopodobnie są pozostałością osady sprzed ponad 2 tys. lat.  Trafili również m.in. na ślady jamy gospodarczej, która także mogła powstać w pradziejach. Na terenie dawnego cmentarza odsłonięto 131 grobów, a zebrane szczątki zostały ponownie pochowane na cmentarzu.

created by dji camera

Archeolodzy pracują jeszcze w rejonie skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej oraz ul. Sarmackiej, gdzie badają głównie obiekty militarne. Przykładowo przy ul. Sarmackiej odkopany został schron mobilizacyjny, który powstał w ramach przygotowań Twierdzy Poznań do I wojny światowej. Rejon ul. Sarmackiej to obszar przyszłego zintegrowanego przystanku tramwajowo-autobusowego ?Naramowice?. Z kolei w miejscu skrzyżowania ulic Lechickiej i Naramowickiej powstanie dwupoziomowy węzeł komunikacyjny, dzięki któremu tramwaje pojadą bezkolizyjnie nad ulicą Lechicką.

W najbliższych dniach rozpocznie się rozbiórka budynku przy ul. Sarmackiej 14, który koliduje z inwestycją inwestycją (teren po jego usunięciu zostanie uprzątnięty po zakończeniu prac). To jeden z ostatnich takich obiektów, do tej pory wyburzone zostały m.in. budynki przy ul. Czarna Rola, Sarmackiej 1, Naramowickiej 149 oraz Naramowickiej 213. W rejonach prac archeologicznych i wyburzeń prosimy o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

tramwaj na terenie parku Kosynierów w scenerii wiosenno-letniej (wizualizacja)