59 wypełnionych ankiet i prawie 40 głosów przesłanych do Zarządu Transportu Miejskiego pocztą elektroniczną bądź tradycyjną ? to efekt konsultacji społecznych, w których mieszkańcy Poznania wypowiedzieli się w sprawie nowej trasy tramwajowej od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego. Wszystkie otrzymane postulaty, uwagi i wnioski zostaną wnikliwie przeanalizowane na dalszym etapie prac projektowych i – w miarę możliwości technicznych, funkcjonalnych oraz formalno-prawnych – zostaną uwzględnione.

Konsultacje rozpoczęły się 12 czerwca br. od spotkania z mieszkańcami. Od tego dnia aż do 3 lipca br. można było swoje uwagi i wnioski przekazywać do ZTM pisemnie. Nadesłane postulaty dotyczyły  zarówno układu komunikacyjnego, otoczenia urbanistycznego projektu, jak i zagospodarowania zieleni. Wskazywano m.in. na wprowadzenie bezwzględnego priorytetu dla tramwajów, zmniejszenie liczby pasów ruchu dla transportu indywidualnego, ale też pozostawienie aktualnej przepustowości ruchu samochodowego.

Pojawiły się również głosy za zmianą przebiegu trasy tramwajowej, a nawet za zastąpieniem jej elektryczną komunikacją autobusową czy ?szybkim chodnikiem?. Istotne dla mieszkańców były kwestie związane ze zmianą zagospodarowania terenu wokół węzła przesiadkowego Garbary, rozwiązań infrastrukturalnych dla pieszych i rowerzystów oraz ochroną istniejącej zieleni wraz z postulatem nowych nasadzeń.

Trasa od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Garbary, Estkowskiego i Małe Garbary ma być naturalną kontynuacją i drugim etapem budowy trasy tramwajowej na Naramowice, realizowanej obecnie na odcinku od pętli Wilczak do przystanku przy ul. Błażeja. Jej powstanie pozwoli na bezpośredni i szybki dojazd z Naramowic do centrum miasta, co powinno skutkować  wzrostem zainteresowania publicznym transportem zbiorowym.

Szczegółowy raport z konsultacji społecznych dostępny jest na stronie ZTM.