Zakończyły się zasadnicze prace budowlane na pętli Wilczak, które umożliwiły rozpoczęcie w dniu dzisiejszym przejazdów testowych dla taboru tramwajowego MPK. Otwarcie pętli zaplanowano we wrześniu wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

POGLĄDOWA LOKALIZACJA INWESTYCJI

Cały czas trwa realizacja pierwszego etapu największej inwestycji komunikacyjnej w Poznaniu – budowy trasy tramwajowej na Naramowice. Zakończyły się już prace związane z budową torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej na pętli Wilczak. Ukończono również montaż elementów systemu sterowania oraz odwodnienia. Przejazdy testowe mają  potwierdzić, iż infrastruktura torowo-sieciowa została przygotowana w odpowiedni sposób i pętla będzie mogła zostać oddana do użytku zgodnie z założonym harmonogramem.

GALERIA

Na wybudowanych peronach pojawiają się obecnie nowe wiaty przystankowe, które uzupełnione zostaną elementami małej architektury i systemu identyfikacji miejskiej. Ciągi komunikacyjne w obrębie pętli zostały wyposażone w rozwiązania, które ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami wzrokowymi i ruchowymi. Wyremontowana zostanie także nawierzchnia ul. Przełajowej, na odcinku pokrywającym się z przebudową torowiska.

– Ten etap inwestycji pozwalający na uruchomienie komunikacji tramwajowej to nie koniec działań  w rejonie pętli ?Wilczak?, ponieważ na dalszym etapie inwestycji w środku pętli zostanie wybudowana stacja zasilająca dalsze fragmenty trasy na Naramowice oraz przebudowie ulegnie Punkt Nadzoru Ruchu MPK. Mając na uwadze konieczność prowadzenia tych prac, dla optymalizacji procesu inwestycyjnego, w terminie późniejszym prowadzone będą nasadzenia roślinności, które podczas robót mógłby zostać uszkodzone ? mówi Grzegorz Bubula wiceprezes Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Zakończenie całej inwestycji, dzięki której powstanie nowy układ komunikacyjny:  nowe torowisko o długości 3,3 km oraz niemal 7,5 km dróg, łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami,  zaplanowano na 2021 rok.  Jej wartość to ok. 380 mln zł. Jest ona  współfinansowana z dwóch projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: ?Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” oraz „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”. Kwota dofinansowania wynosi 155 mln zł.

W ramach zadania powstanie nowy układ drogowy, a istniejący – w związku z włączeniem tramwaju – zostanie przebudowany. Takie zmiany pojawią się m.in. na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej, Naramowickiej i Wilczak. Ulica Naramowicka – od ul. Słowiańskiej do ul. Serbskiej – zyska nową nawierzchnię, zaś na odcinku od ul. Serbskiej do węzła Naramowicka zostanie kompleksowo przebudowana. Zmodernizowane zostaną skrzyżowania ulicy Naramowickiej z Serbską, a także z ulicami Czarna Rola, Włodarską i Ziarnistą.

W miejscu jednopoziomowego skrzyżowania ulic Naramowickiej z Lechicką powstanie dwupoziomowy węzeł drogowy. Od tego miejsca do ul. Błażeja, na zachód od obecnej Naramowickiej, przebiegać będzie ul. Nowa Naramowicka. Na tym odcinku wybudowane zostaną również skrzyżowania z ulicami: Sarmacką i Karpią, Łużycką, Błażeja, a także odcinek ul. Nowa Stoińskiego – od ul. Jasna Rola do Naramowickiej. Przebudowa czeka również skrzyżowania ulicy Lechickiej z ul. Murawa oraz Naramowickiej z ul. Dworską.

Całość uzupełni nowe zagospodarowanie terenu związanego z infrastrukturą pasażerską i pieszo-rowerową, a także zielenią i małą architekturą.