Trwa realizacja pierwszego etapu największej inwestycji komunikacyjnej w Poznaniu – budowy trasy tramwajowej na Naramowice. Na pętli Wilczak kończą się prace związane z budową torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej. Jednocześnie trwa montaż elementów systemu odwodnienia pętli. Po zakończeniu tych robót teren zostanie uprzątnięty i przygotowany do użytkowania.

GALERIA

W dalszej kolejności na wybudowanych peronach pojawią się nowe wiaty przystankowe, uzupełnione elementami małej architektury i systemu identyfikacji miejskiej. Ciągi komunikacyjne w obrębie pętli zostaną wyposażone w rozwiązania, które ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami wzrokowymi i ruchowymi.

Zakończenie całej inwestycji, dzięki której powstanie nowy układ komunikacyjny:  nowe torowisko o długości 3,3 km oraz niemal 7,5 km dróg, łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami,  zaplanowano na 2021 rok.  Jej wartość to ok. 380 mln zł. Jest ona  współfinansowana z dwóch projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: ?Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” oraz „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”. Kwota dofinansowania wynosi 155 mln zł.