Koncepcja planowanej trasy tramwajowej od pętli Wilczak do skrzyżowania z ul. Małe Garbary i Estkowskiego zostanie przedstawiona podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w środę, 12 czerwca, o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 przy ul. Garbary 82.

GALERIA

Uczestnicy spotkania, podczas którego wyemitowany zostanie film prezentujący zakres i efekty planowanej inwestycji, będą mogli wyrazić swoje opinie na temat przedstawionych propozycji. Wnioski, uwagi i opinie do projektowanego układu będzie można składać również od 12 czerwca do 3 lipca br. za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań) lub elektronicznej (konsultacje@ztm.poznan.pl).

Budowa trasy od pętli Wilczak, przez ulice Szelągowską i Garbary, do zbiegu z ulicami Małe Garbary i Estkowskiego będzie kolejnym etapem tworzenia trasy tramwajowej na Naramowice. Jej pierwszy odcinek ? od pętli Wilczak do ul. Błażeja ? już powstaje.

– Nowa trasa tramwajowa pozwoli na bezpośredni i szybki dojazd z Naramowic do centrum miasta, a to powinno skutkować wzrostem zainteresowania transportem zbiorowym,  na który konsekwentnie i zdecydowanie od kilku lat stawia Miasto Poznań ? wyjaśnia Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną ul. Szelągowska wraz ze skrzyżowaniem z ul. Armii Poznań oraz ulice przyległe, a także wiadukt kolejowy stacji Poznań Garbary, w okolicy którego powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy. Przebudowana zostanie dotychczasowa i zbudowana nowa infrastruktura rowerowa. Poprawi się bezpieczeństwo na drodze oraz warunki poruszania się pieszych,  w tym osób o ograniczonej mobilności oraz z niepełnosprawnościami.