Jaka będzie trasa tramwajowa od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Małe Garbary i Estkowskiego? Zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego zostanie przedstawiona koncepcja trasy, a mieszkańcy będą mogli wyrazić na jej temat swoje opinie.

Trwa budowa trasy tramwajowej na Naramowice – od pętli Wilczak do przystanku przy ul. Błażeja. Przed nami kolejny etap inwestycji: Budowa trasy od Wilczaka przez ulice Szelągowską i Garbary do zbiegu z ulicami Małe Garbary i Estkowskiego. Powstanie tej trasy pozwoli na bezpośredni i szybki dojazd z Naramowic do centrum miasta, co powinno skutkować  wzrostem zainteresowania publicznym transportem zbiorowym.

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji zbiorowej na odcinku pomiędzy pętlą Wilczak a zbiegiem ulic Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego poprzez budowę nowej, dwutorowej trasy tramwajowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Oprócz budowy nowej trasy tramwajowej inwestycja obejmie również:

 • przebudowę ul. Szelągowskiej,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Szelągowskiej z ul. Armii Poznań oraz ulic przyległych (w niezbędnym zakresie),
 • przebudowę wiaduktu kolejowego stacji Poznań Garbary, wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego tramwaj-autobus-kolej,
 • przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej,
 • przebudowę obecnej lub budowę nowej infrastruktury rowerowej.

Przeprowadzone prace skutkować będą:

 • powstaniem ? dzięki wydzielonemu torowisku – cichej i szybkiej komunikacji tramwajowej oraz autobusowej z centrum miasta do Naramowic,
 • wykonaniem torów o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych, gwarantujących m.in. trwałość, stabilność, bezpieczeństwo i ograniczenia emisji drgań i hałasu,
 • zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez przeniesienie obciążenia transportowego na komunikację zbiorową,
 • usprawnieniem komunikacji zbiorowej, w tym przesiadek autobus-tramwaj,
 • powstaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Garbary,
 • utworzeniem przystanków tramwajowo-autobusowych na Małych Garbarach, przy Starej Rzeźni, zintegrowanym węźle przesiadkowych Poznań Garbary, a także na ul. Szelągowskiej na wysokości ul. Winogrady oraz przy pętli Wilczak (wszystkie przystanki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami),
 • zapewnieniem warunków bezpieczeństwa na drodze,
 • poprawą warunków dla pieszych, w tym przede wszystkim dla osób o ograniczonej mobilności oraz z niepełnosprawnościami, a także rowerzystów.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, w trakcie którego omówione zostaną propozycje, a mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię na ich temat. Spotkanie to odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 na ul. Garbary 82.

Wnioski, uwagi i opinie do projektowanego układu (informacje zostaną zamieszczone również na stronie ztm.poznan.pl – w chwili rozpoczęcia konsultacji) będzie można składać nie tylko podczas spotkania, ale również w dniach od 12 czerwca do 3 lipca br. za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej (na adres: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań),
 • poczty elektronicznej (na adres e-mail: konsultacje@ztm.poznan.pl).

Zachęcamy do udziału! Weź udział w konsultacjach. Włącz się w planowanie Twojego miasta!

Warto przeczytać także:

Inwestycje prowadzone – Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap II