Na pętli tramwajowej Wilczak są już zamontowane szyny łącznie z rozjazdami. Wykonawca robót budowlanych, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przygotował też wyprowadzenie torowiska w kierunku północnym, w stronę projektowanej trasy tramwajowej na Naramowice.

Nowe torowisko, sieć trakcyjna oraz przebudowane perony tramwajowe z nowymi wiatami przystankowymi zostaną uzupełnione elementami małej architektury i systemu identyfikacji miejskiej. Powstanie również stacja trakcyjna dla przyszłej trasy tramwajowej. Ciągi komunikacyjne w obrębie pętli zostaną wyposażone w rozwiązania, które ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami wzrokowymi.

Prace na pętli Wilczak, na której niebawem rozpocznie się montaż sieci trakcyjnej, to pierwszy etap największej inwestycji komunikacyjnej w Poznaniu. Budowa trasy tramwajowej na Naramowice prowadzona jest w formule ?zaprojektuj i wybuduj?. Zgodnie z przyjętym harmonogramem równolegle z robotami na pętli Wilczak projektowane są pozostałe odcinki trasy.

Kompleksowa budowa nowego układu komunikacyjnego ? nowego torowiska o długości 3,3 km oraz niemal 7,5 km dróg, łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami ? zakończy się w 2021 roku. Na nowej trasie tramwajowej zlokalizowanych będzie 8 przystanków. Całość uzupełni nowe zagospodarowanie terenu związanego z infrastrukturą pasażerską i pieszo-rowerową, a także zielenią i małą architekturą.

Wartość zadania sięga 380 mln zł. Ponad 155 mln zł z tej kwoty dołoży Unia Europejska w ramach dofinansowania dwóch projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pierwszy z nich to „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu”, drugi – „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”.