Zgodnie z zapowiedzą Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) złożyły w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji drugiego etapu budowy trasy tramwajowej na Naramowice. Decyzja wskaże, w jaki sposób prowadzić inwestycję, by jej wpływ na stan środowiska był jak najmniejszy. Jej uzyskanie jest pierwszym etapem na drodze zbierania pozwoleń administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia realizacji inwestycji w terenie.

Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku  w RDOŚ powstała zaledwie w pół roku od rozpoczęcia prac nad koncepcją i programem funkcjonalno-użytkowym. Znany już jest zasadniczy kształt pasa drogowego oraz przebieg trasy tramwajowej na odcinku od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego i Małe Garbary. Proponowane przez wykonawcę rozwiązania będą przedmiotem konsultacji społecznych, zaplanowanych na II kwartał br.

Planowana trasa ma zagwarantować priorytet komunikacji publicznej, a poruszanie się po niej ma być efektywne i ergonomiczne dla wszystkich użytkowników. Zaprojektowany kształt skrzyżowań będzie miał wpływ na optymalizację ich przepustowości.

Planuje się, torowisko tramwajowe przebiegać będzie pod wiaduktem kolejowym Poznań Garbary,  gdzie znajdzie się przystanek tramwajowo-autobusowy, który będzie pełnił funkcję węzła przesiadkowego w pełnym tego słowa znaczeniu. W tym miejscu będzie można korzystać nie tylko z komunikacji tramwajowej i autobusowej, lecz również z kolejowej i rowerowej. W pobliżu powstaną miejsca postojowe dla samochodów i rowerów.

Projektanci zaproponowali również rozwiązania  dotyczące  przebiegu trasy przez tzw. wąskie gardło ? między ul. Grochowe Łąki a Estkowskiego i Małe Garbary, a także dotyczące przebudowy i optymalizacji skrzyżowania ul. Estkowskiego i Małe Garbary w sposób pozwalający ominąć i ocalić istniejący obecnie klin zieleni. Układ ten stworzy również możliwość wyprowadzenia w przyszłości trasy tramwajowej w kierunku placu Bernardyńskiego i ul. Królowej Jadwigi.

Złożone w RDOŚ dokumenty pozwolą przybliżyć szacunkowe koszty realizacji drugiego etapu inwestycji oraz skoordynować go z powstającym projektem budowlanym dla pierwszego etapu tej trasy. Uzyskana na ich podstawie decyzja umożliwi efektywne aplikowanie o unijne środki na realizację drugiego etapu inwestycji w trybie ?zaprojektuj i wybuduj?. Odcinki obu etapów trasy tramwajowej na Naramowice połączą się na wysokości skrzyżowania ul. Słowiańskiej, Naramowickiej i Wilczak. Koordynacja projektowych założeń ich połączenia obniży koszt przebudowy tego skrzyżowania przed uruchomieniem całej linii.