Trwają zaawansowane prace nad projektem budowlanym pierwszego etapu trasy tramwajowej na Naramowice. Tymczasem gotowa jest już dokumentacja pozwalająca na złożenie przez Poznańskie Inwestycje Miejskie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji drugiego etapu tej najważniejszej inwestycji komunikacyjnej Poznania. To jeden z kluczowych momentów w pracach nad powstaniem nowej trasy.

Zaledwie po pół roku od rozpoczęcia prac nad koncepcją i programem funkcjonalno-użytkowym znany już jest i uzgodniony z jednostkami miejskimi (ZDM, ZTM, MIR i MPK) zasadniczy kształt pasa drogowego oraz przebieg trasy tramwajowej na odcinku od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego i Małe Garbary.
Będzie on obecnie uzgadniany z Wydziałem Urbanistyki i Architektury oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Przygotowane dokumenty pozwolą przybliżyć szacunkowe koszty realizacji drugiego etapu inwestycji oraz skoordynować go z powstającym projektem budowlanym dla pierwszego etapu tej trasy. Uzyskana na ich podstawie decyzja umożliwi efektywne aplikowanie o unijne środki na realizację w trybie zaprojektuj i wybuduj drugiego etapu inwestycji.

Planowana trasa tramwajowa od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską do skrzyżowania ul. Estkowskiego i Małe Garbary ma zagwarantować priorytet komunikacji publicznej, a poruszanie się po niej ma być efektywne i ergonomiczne dla wszystkich użytkowników. Zaprojektowany kształt skrzyżowań będzie miał wpływ na optymalizację ich przepustowości.

Podczas przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędne było ustalenie przebiegu torowiska tramwajowego pod wiaduktem kolejowym Poznań Garbary. Co ważne: budowa torowiska w tym miejscu nie będzie wiązała się z koniecznością całkowitego zamknięcia tranzytowej linii kolejowej E20 ? z Berlina do Warszawy. Przy planowaniu tego elementu uwzględniono zarówno przeprowadzoną już modernizację dworca Poznań Garbary, jak i możliwą w przyszłości, analizowaną przez PKP, budowę trzeciego i czwartego toru kolejowego.

Pod wiaduktem kolejowym Poznań Garbary znajdzie się przystanek tramwajowo-autobusowy, który będzie pełnił funkcję węzła przesiadkowego w pełnym tego słowa znaczeniu. W tym miejscu będzie można korzystać nie tylko z komunikacji tramwajowej i autobusowej, lecz również z kolejowej i rowerowej. W pobliżu powstaną miejsca postojowe dla samochodów i rowerów.

Torowisko pod wiaduktem kolejowym to nie jedyny trudny odcinek, z którym przy opracowywaniu koncepcji trasy musieli poradzić sobie projektanci. Do skomplikowanych zadań należało również zamodelowanie jej przebiegu przez tzw. wąskie gardło ? między ul. Grochowe Łąki a Estkowskiego i Małe Garbary, a także zaprojektowanie przebudowy i optymalizacji skrzyżowania ul. Estkowskiego i Małe Garbary w sposób pozwalający ominąć i ocalić istniejący obecnie klin zieleni.

Dokumentacja przygotowana do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drugiego etapu trasy tramwajowej na Naramowice ma również duże znaczenie dla prac związanych z trwającą już realizacją pierwszego etapu tej inwestycji. Odcinki obu etapów łączą się na wysokości skrzyżowania ul. Słowiańskiej, Naramowickiej i Wilczak. Koordynacja projektowych założeń ich połączenia obniży koszt przebudowy tego skrzyżowania przed uruchomieniem całej linii.

Układ ten stworzy również możliwość wyprowadzenia w przyszłości trasy tramwajowej w kierunku placu Bernardyńskiego i ul. Królowej Jadwigi. Kolejnym etapem działań będą konsultacje społeczne, dotyczące proponowanych przez wykonawcę koncepcji rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. Ich przeprowadzenie planowane jest na II kw. 2019 r.