Dobiega końca kolejny etap prac projektowych prowadzonych przez wykonawcę trasy tramwajowej z pętli Wilczak na Naramowice. Do końca marca znany będzie docelowy kształt pasa drogowego i trasy tramwajowej na tym odcinku. Definitywne potwierdzenie tych parametrów inwestycji między wykonawcą a inwestorem pozwoli rozpocząć przygotowanie szczegółowych projektów budowlanych, by jesienią powstała dokumentacja niezbędna do złożenia wniosków o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

To, że na terenach, po których przebiegać będzie trasa tramwajowa na Naramowice, nie widać jeszcze pracujących ekip budowlanych nie oznacza, że nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie. Trwają intensywne prace projektowe, które pozwolą w I kwartale 2020 roku skompletować wszystkie decyzje umożliwiające realizację inwestycji. Ich terminowe i skrupulatne wykonanie pozwoli terminowo przystąpić do budowy trasy w terenie oraz będzie kluczowe dla planowanego w 2021 roku zakończenia robót i uruchomienia trasy w roku następnym.

Największe w Poznaniu przedsięwzięcie transportowe realizowane jest w przyspieszającej proces inwestycyjny formule ?zaprojektuj i wybuduj?. Oznacza to, że wybrany wykonawca na podstawie przygotowanego wcześniej programu funkcjonalno-użytkowego opracuje całą dokumentację projektową i uzyska pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. Co ważne: robi ją z myślą o tym, że sam – na podstawie opracowanych przez siebie dokumentów i pod pełnym nadzorem inwestora – będzie ją realizował. Ma więc to wpływ na jakość dokumentacji i terminowość jej sporządzenia.

Sprawne wykonanie prac projektowych w tym roku gwarantuje możliwość terminowej realizacji inwestycji na placu budowy. Zgodnie z przyjętym harmonogramem wykonawca – na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, określającego wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące przedsięwzięcia –  prowadzi prace zmierzające do potwierdzenia przebiegu pasa drogowego z pełnym pasem tramwajowym i wszystkimi skrzyżowaniami. Wszystko wskazuje na to, iż dokumenty, które będą gotowe w marcu potwierdzą wszystkie założenia zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym.

Uzgodnienie tych elementów pozwoli rozpocząć przygotowanie branżowych projektów  budowlanych dla całego I etapu trasy ? m.in. projektu drogowego, torowego i uzbrojenia podziemnego. Jesienią tego roku gotowa ma być pełna dokumentacja budowlana, a w I kwartale przyszłego roku spodziewane są decyzje pozwalające na realizację inwestycji. Równolegle z pracami nad projektem budowlanym, zawierającym docelowe zagospodarowanie terenu, toczą się prace nad szczegółami planowanej inwestycji. Pojawią się one w projekcie wykonawczym. Projektanci zajmą się m.in. detalami dotyczącymi rozwiązań dla rowerzystów i pieszych (w tym bezpiecznymi przejściami), szczegółami organizacji ruchu, małej architektury i architektury krajobrazu.  Projekt wykonawczy ma być gotowy na początku przyszłego roku. Zagwarantuje to terminowe zakończenie całej inwestycji.