Na pętli Wilczak dobiegła końca rozbiórka dotychczasowej infrastruktury tramwajowej – torowiska, słupów trakcyjnych i peronów. Wykonano wszystko co było możliwe w obecnych warunkach pogodowych i co było zaplanowane na miesiąc styczeń.

GALERIA

Dobiegają też końca prace nad projektem wykonawczym, po jego zatwierdzeniu rozpoczną się roboty konstrukcyjne.

Dotychczasowe prace na pętli Wilczak, związane z budową trasy tramwajowej do Naramowic, przebiegały sprawnie m.in. ze względu na ścisłą współpracę Wykonawcy z wyspecjalizowanymi, miejskimi podmiotami. Przy wycince i transporcie drzew partnerem był Zakład Lasów Poznańskich, zaś przy rozbiórce istniejącej infrastruktury – spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu.

Roboty na pętli Wilczak, których efektem będzie przygotowanie wyprowadzenia torowiska tramwajowego w kierunku północnym, to pierwszy etap największej inwestycji komunikacyjnej w Poznaniu, prowadzonej w formule „projektuj-buduj”. Równolegle, zgodnie z przyjętym harmonogramem, projektowane są pozostałe odcinki trasy do Naramowic.

Wartość inwestycji sięga 380 mln zł. Ponad 155 mln zł z tej kwoty dołoży Unia Europejska w ramach dofinansowania dwóch projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pierwszy z nich to “Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu”, drugi – “Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”.

Kompleksowe uruchomienie nowego układu komunikacyjnego – nowego torowiska o długości 3,3 km oraz niemal 7,5 km dróg (łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami) – nastąpi najpóźniej wiosną 2022 roku. Na nowej trasie tramwajowej zlokalizowanych będzie 8 przystanków. Całość uzupełni nowe zagospodarowanie terenu związanego z infrastrukturą pasażerską i pieszo-rowerową, a także zielenią i małą architekturą.

O postępach prac związanych z realizacją tej inwestycji spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie będzie informowała na bieżąco.